En Çok Ziyaret Edilen İçerikler: Tüm Zamanlar
50 388 170 7
Mantıkta ise bağlacının özellikleri nelerdir? 184.622 ziyaret

Bir tek durum dışında (p ⇒ q) önermesinin doğruluk değeri her zaman doğrudur. Koşullu önermenin yanlış olduğu durum p ≡ 1 iken q ≡ 0 olduğu halidir...

39 287 116 7
Koşullu önermenin olumsuzu, karşıtı, tersi ve karşıt tersi nedir? 156.354 ziyaret

Koşullu önermelerin karşıtı bileşenlerin sıralaması değiştirilerek, tersi bileşenlerin ayrı ayrı değili alınarak elde edilir. Koşul önermesinin değili..

38 179 85 7
Ancak ve ancak bağlacı ile yapılan bileşik önerme (iki yönlü koşullu önerme.. 131.871 ziyaret

İki önermenin karşılıklı koşul eklemi olan "ancak ve ancak ⇔" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye "iki yönlü koşullu önerme" denir...

48 434 145 8
Kimya biliminin alt dalları nelerdir? 114.430 ziyaret

Kimya biliminin başlıca alt disiplinleri organik kimya, analitik kimya, nükleer kimya ve biyokimyadır.

29 316 99 8
Hidroliz ve dehidrasyon nedir? 101.578 ziyaret

Basit moleküllerin birleşirken su açığa çıkarmasına dehidrasyon sentezi, kompleks moleküllerin su kullanılarak monomerlerine ayrıştırılmasına hidroliz..

28 139 16 9
Latince 1'den 10'a kadar sayılar nasıl ifade edilir? 92.754 ziyaret

Müzikte iki ses arasındaki sekiz notalık ses dizisine oktav denir. Okta Latince sekizdir.

10 174 75 8
Prokaryot ve ökaryot hücre ne demektir? 84.217 ziyaret

Hücreler, çekirdek zarlarının bulunup bulunmamasına göre prokaryotik ve ökaryotik hücreler olmak üzere ikiye ayrılır.

43 171 49 8
Arapça'da 1 ila 10 arası rakamlar nasıl yazılır ve okunur? 78.027 ziyaret

Arapça 1-10 arası rakamların Arap harfleri ile yazılışları, Türkçe okunuşları ve Arap rakam karşılıkları.

19 104 75 7
İyonlaşma enerjisi periyodik sistemde nasıl değişir? 76.348 ziyaret

İyonlaşma enerjisi, periyotlar boyunca soldan sağa doğru artarken bir grup boyunca yukarıdan aşağıya doğru azalır. İyonlaşma enerjisindeki değişim bir..

32 180 61 8
Metabolizma, anabolizma ve katabolizma nedir? 75.013 ziyaret

Organizmalarda meydana gelen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne metabolizma denir. Anabolizma yapım, katabolizma yıkım tepkimeleridir.

16 105 77 6
Moleküllerin polar ya da apolar olması ne demektir? 73.644 ziyaret

Bir molekülün polar ya da apolar olması molekül üzerindeki yük dağılımının simetrisiyle ilgilidir. Dağılım simetrik ise molekül apolar, bileşke kuvvet..

39 188 75 8
Fiziğin alt dalları nelerdir? 71.032 ziyaret

Fizik bilimi özel çalışma alanları ile yedi alt dala ayrılır: mekanik, termodinamik, optik, elektrik ve manyetizma, atom fiziği, nükleer fizik ve katı..

23 41 22 7
Alt küme sayısı nasıl hesaplanır? 68.317 ziyaret

n tane elemana sahip bir kümenin, kendisi dahil alt kümelerinin sayısı iki üzeri n kadardır.

18 75 10 10
Ya da bağlacı ile yapılan bileşik önerme ne demektir? 67.086 ziyaret

İki önermenin "ya da ⊻" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önerme, bileşenlerden yalnızca biri doğru olduğunda doğru olur.

37 144 123 6
Periyodik tabloda elementlerin yeri nasıl bulunur? 59.366 ziyaret

Elementlerin periyodik tablodaki yerini tayin etmek için elektron dizilimindeki katman sayısı ve değerlik elektron sayısı kullanılır.

12 326 119 9
Euzu besmele ne demektir? 59.056 ziyaret

Bir işe başlarken kovulmuş şeytandan Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınmaktır. "Euzübillahimineşşeytanirracim" olan ilk kısmı euzu, "Bismillahirrahma..

7 42 25 8
Moleküllerin polarlığı apolarlığı nasıl belirlenir? 56.709 ziyaret

Moleküllerin polarlığı apolarlığı, molekülü oluşturan bağların geotmerisine ve simetrisine dolayısıyla bağların bileşke kuvvetine bakılarak belirlenir..

49 505 150 8
Kuran-ı Kerim'de kaç tane sûre vardır ve anlamları nelerdir? 52.705 ziyaret

Kuran-ı Kerim'de 114 tane sûre vardır.

65 500 231 8
Canlıların ortak özellikleri nelerdir? 52.337 ziyaret

Tüm canlılarda hücresel yapıda olma, beslenme, solunum, üreme gibi birtakım ortak özellikler gözlemlenir.

23 24 12 7
Hicri-Miladi takvimler arasında yıl hesaplaması nasıl yapılır? 52.072 ziyaret

Hicri-miladi yıl hesaplamasında 622 ve 33 rakamları kullanılarak geçiş yapılabilir.

8 74 25 6
Buharlaşma hızını etkileyen faktörler nelerdir? 51.957 ziyaret

Buharlaşmanın hızı sıvının cinsinden, sıcaklıktan, basınçtan, havadaki oranından ve buharlaşma yüzeyünden etkilenir.