Bütün Çalışma Grupları

Üyeler
Çalışma grubu kurabileceğiniz üyeler.
Aktif Sohbet Konuları

Son 15 dakika içinde herhangi bir konu hakkında sohbet başlamamış. Popüler yazılar hakkında sohbet başlatabilirsiniz.

Popüler Yazılar
Koşullu önermenin olumsuzu, karşıtı, tersi ve karşıt tersi nedir?
Mantıkta ise bağlacının özellikleri nelerdir?
Ancak ve ancak bağlacı ile yapılan bileşik önerme (iki yönlü koşullu önerme) ne demektir?
Moleküllerin polar ya da apolar olması ne demektir?
Kimya biliminin alt dalları nelerdir?
Prokaryot ve ökaryot hücre ne demektir?
Ya da bağlacı ile yapılan bileşik önerme ne demektir?
Hidroliz ve dehidrasyon nedir?
Alt küme sayısı nasıl hesaplanır?
Latince 1'den 10'a kadar sayılar nasıl ifade edilir?
Arapça'da 1 ila 10 arası rakamlar nasıl yazılır ve okunur?
Moleküllerin polarlığı apolarlığı nasıl belirlenir?
İyonlaşma enerjisi periyodik sistemde nasıl değişir?
Periyodik tabloda elementlerin yeri nasıl bulunur?
Metabolizma, anabolizma ve katabolizma nedir?
Canlıların ortak özellikleri nelerdir?
Kuran-ı Kerim'de kaç tane sûre vardır ve anlamları nelerdir?
Dipol nedir, kalıcı ve indüklenmiş (geçici) dipol ne demektir?
Fiziğin alt dalları nelerdir?
Monomer ve polimer nedir?
Oktet ve dublet kuralı nedir?