Aktif Sohbet Konuları

Sıvı maddelerin hacmi nasıl ölçülür?
Popüler Yazılar

Kaldırma kuvveti nedir?
Euzu besmele ne demektir?
Mantıkta ise bağlacının özellikleri nelerdir?
Latince 1'den 10'a kadar sayılar nasıl ifade edilir?
Hicri-Miladi takvimler arasında yıl hesaplaması nasıl yapılır?
Hidroliz ve dehidrasyon nedir?
Alt küme sayısı nasıl hesaplanır?
Kimya biliminin alt dalları nelerdir?
Prokaryot ve ökaryot hücre ne demektir?
Ancak ve ancak bağlacı ile yapılan bileşik önerme (iki yönlü koşullu önerme) ne demektir?
Metabolizma, anabolizma ve katabolizma nedir?
Koşullu önermenin olumsuzu, karşıtı, tersi ve karşıt tersi nedir?
Moleküllerin polar ya da apolar olması ne demektir?
Oniki Havari nedir?
Arapça'da 1 ila 10 arası rakamlar nasıl yazılır ve okunur?
Moleküllerin polarlığı apolarlığı nasıl belirlenir?
İzotop atom nedir?
Enzimlerin yapısı nasıldır? Apoenzim, kofaktör, koenzim, holoenzim, substrat ne demektir?
Canlılara enerji veren moleküller nelerdir?
Dipol-dipol etkileşimi (kuvveti) nedir?
Fiziğin alt dalları nelerdir?