Bütün Çalışma Grupları

Herkese açık bir çalışma grubu henüz oluşturulmamış. Yeni bir grup kurmak için buradan başlayabilirsiniz.


Üyeler
Çalışma grubu kurabileceğiniz üyeler.
Aktif Sohbet Konuları

Bugün herhangi bir konu hakkında sohbet başlamamış. Popüler yazılar hakkında sohbet başlatabilirsiniz.

Tüm Zamanlar
Kimya biliminin alt dalları nelerdir?
Mantıkta De Morgan kuralı nedir?
Ancak ve ancak bağlacı ile yapılan bileşik önerme (iki yönlü koşullu önerme) ne demektir?
Mantıkta ise bağlacının özellikleri nelerdir?
Periyodik tabloda elementlerin yeri nasıl bulunur?
Popüler Yazılar
Arapça'da 1 ila 10 arası rakamlar nasıl yazılır ve okunur?
Koşullu önermenin olumsuzu, karşıtı, tersi ve karşıt tersi nedir?
Alt küme sayısı nasıl hesaplanır?
Latince 1'den 10'a kadar sayılar nasıl ifade edilir?
Mantıkta ise bağlacının özellikleri nelerdir?
Fiziğin alt dalları nelerdir?
Arapça te harfinin açık (ت) ve yuvarlak (ة) olması ne demektir?
Buharlaşma hızını etkileyen faktörler nelerdir?
Astrolojide kullanılan gezegenler nelerdir?
Monoatomik, diatomik ve poliatomik element ne demektir?
Periyodik tabloda elementlerin yeri nasıl bulunur?
Hicri-Miladi takvimler arasında yıl hesaplaması nasıl yapılır?
Ya da bağlacı ile yapılan bileşik önerme ne demektir?
Arapçada çoğul isim (cemi) nasıl yapılır?
Oktet ve dublet kuralı nedir?
Plaka Bulmaca
İyonlaşma enerjisi periyodik sistemde nasıl değişir?
Ancak ve ancak bağlacı ile yapılan bileşik önerme (iki yönlü koşullu önerme) ne demektir?
Hal değişimi esnasında maddelerin değişen ve sabit kalan özellikleri nelerdir?