28
RNA (ribonükleik asit) nedir?

RNA, DNA'dan aldığı genetik bilgiye göre protein sentezinde görev alır. RNA adenin, guanin, sitozin, urasil bazlarının tek sıra halinde bağlandığı nükleik asittir.

RNA
RNA molekülü, yapısında adenin, guanin, sitozin, urasil azotlu organik bazları ile riboz şekeri ve fosfat grubu bulunan bir tür nükleik asittir.

RNA, prokaryot hücrelerde sitoplazma ve ribozomda; ökaryot hücrelerde çekirdek, sitoplazma, mitokondri, kloroplast, ribozom gibi organellerde bulunur.

İşlev
RNA'nın en önemli görevi protein sentezinde görev almaktır. Hücre yeni proteinlere ihtiyaç duyduğunda RNA, DNA tarafından senzetlenir. Buna transkripsiyon denir. RNA, DNA'dan aldığı genetik bilgiyi kullanarak protein sentezinde görev alır.

Bir hücrede protein ve enzim sentezi çok sık gerçekleşiyorsa o hücrede RNA miktarı da fazla olur. Bu nedenle RNA miktarı hücreden hücreye farklılık gösterebilir.

RNA, hücre çekirdeğinde sentezlenerek sitoplazmaya geçer. ve enzimler gibi tekrar kullanılabilir.

Yapısı
RNA, DNA'ya göre daha küçük moleküldür. RNA, dizi halinde bağlanmış tek sıra halinde nükleotit zincirden oluşur.
 

Türleri
Hücredeki görevine göre üç çeşit RNA vardır:
  • mRNA
  • tRNA
  • rRNA
mRNA, mesajcı RNA'dır. DNA'dan aldığı ve protein sentezinde kullanılacak amino asit diziliş sırasını (genetik bilgiyi) ribozomlara taşır. tRNA, taşıyıcı RNA'dır. Sitoplazmada dolaşan amino asitleri yakalayarak ribozomlara taşır. rRNA ribozomal RNA'dır. Proteinlerle birlikte ribozomların yapısına katılır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Genetik
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir