23
Eski Ahit (Eski Antlaşma, Ahd-i Atik) nedir?

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'te Tanrı'nın Musa ile bir ahit yaptığı kabul edilir. Hristiyanlar'a göre Tanrı ile insanlar arasındaki son ahid İsa vasıtasıyla yapılmıştır. Hristiyanlar Tanrı'nın İsa ile yeni bir antlaşma yaptığına inandıklarından Tanah'ı Eski Ahit olarak adlandırırlar.

Antlaşma
Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'te Tanrı'nın Musa ile bir ahit yaptığı kabul edilir.

Hristiyanlar'a göre Tanrı ile insanlar arasındaki son ahid İsa vasıtasıyla yapılmıştır. Hristiyanlar Tanrı'nın İsa ile yeni bir antlaşma yaptığına inandıklarından Tanah'ı Eski Ahit olarak adlandırırlar.

Eski-Ahit, Tanrı’nın Hz. Musa ile Sina’da yaptığı ahdi, Yeni-Ahit ise İsa’nın havarileriyle son akşam yemeğinde yaptığı sözleşmeyi temsil etmektedir. Eski Ahitin en temel işlevi İsa Mesih’in gelişini müjdeleyen ifadeler taşımasıdır.

İçerik
Eski Antlaşma, İbranice ve Aramice olarak ya­zılmıştır, 39 kitaptan oluşur ve Kitab-ı Mukaddes'in ilk bölümüdür. Dört bölümdür:
  1. Yasa,
  2. Tarih,
  3. Öözde­yiş ve şiir,
  4. Peygamberlik kitapları.
Yasa kitapları
Yahudilerin "Tora" ya da "Terat" dediği Yasa kitapları, Kutsal Kitap'ın (Kitab-ı Mukaddes) ilk beş kitabıdır. "Musa'nın beş kitabı" olarak bilinir. Bunlar:
  • Yaratılış,
  • Mısır'dan Çıkış,
  • Levililer,
  • Çölde Sayım,
  • Yasa­nın Tekrarı.
Tarihsel kitaplar
Yeşu, Hakimler, Rut, Samuel, Krallar, Tarihler, Ezra, Nehemya, Ester.

Özdeyiş ve şiir kitapları
Eyüp, Mezmurlar (Zebur), Süleyman'ın Özdeyişleri, Vaiz, Ezgiler Ezgisi.

Peygamberlik kitapları
Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel, Daniel, Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki'dir.

Tanah ve Yahudilik
Musa'nın beş kitabı Tevrat ve Davut’un Mezmurları Zebur'u da kapsayan Eski Ahit (Old Testament), Yahudiler'in Tanah kutsal kitabıyla büyük oranda aynıdır. Eski Ahit ile Tanah arasındaki başlıca fark kitapların sıralanışı ve isimleridir.

Yahudiler İsa'nın peygamberliğini kabul etmediklerinden Tanah'a Eski Ahit denmesine karşı çıkarlar.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir