En Çok Ziyaret Edilen İçerikler: Dün
43 171 49 8
Arapça'da 1 ila 10 arası rakamlar nasıl yazılır ve okunur? 49 ziyaret

Arapça 1-10 arası rakamların Arap harfleri ile yazılışları, Türkçe okunuşları ve Arap rakam karşılıkları.

28 139 16 9
Latince 1'den 10'a kadar sayılar nasıl ifade edilir? 36 ziyaret

Müzikte iki ses arasındaki sekiz notalık ses dizisine oktav denir. Okta Latince sekizdir.

23 24 12 7
Hicri-Miladi takvimler arasında yıl hesaplaması nasıl yapılır? 31 ziyaret

Hicri-miladi yıl hesaplamasında 622 ve 33 rakamları kullanılarak geçiş yapılabilir.

23 41 22 7
Alt küme sayısı nasıl hesaplanır? 24 ziyaret

n tane elemana sahip bir kümenin, kendisi dahil alt kümelerinin sayısı iki üzeri n kadardır.

39 287 116 7
Koşullu önermenin olumsuzu, karşıtı, tersi ve karşıt tersi nedir? 17 ziyaret

Koşullu önermelerin karşıtı bileşenlerin sıralaması değiştirilerek, tersi bileşenlerin ayrı ayrı değili alınarak elde edilir. Koşul önermesinin değili..

9 63 16 8
Monoatomik, diatomik ve poliatomik element ne demektir? 16 ziyaret

Monoatomik elementler tek, diatomik elementler iki ve poliatomik elementler de en az üç atomludur.

16 53 14 9
Arapça te harfinin açık (ت) ve yuvarlak (ة) olması ne demektir? 15 ziyaret

Arapçada açık te kelimenin kendisinden olan te harfidir. Kapalı (yuvarlak) te (ة), kelimeye sonradan eklenir ve dişilik alametidir.

50 388 170 7
Mantıkta ise bağlacının özellikleri nelerdir? 13 ziyaret

Bir tek durum dışında (p ⇒ q) önermesinin doğruluk değeri her zaman doğrudur. Koşullu önermenin yanlış olduğu durum p ≡ 1 iken q ≡ 0 olduğu halidir...

39 188 75 8
Fiziğin alt dalları nelerdir? 12 ziyaret

Fizik bilimi özel çalışma alanları ile yedi alt dala ayrılır: mekanik, termodinamik, optik, elektrik ve manyetizma, atom fiziği, nükleer fizik ve katı..

8 74 25 6
Buharlaşma hızını etkileyen faktörler nelerdir? 11 ziyaret

Buharlaşmanın hızı sıvının cinsinden, sıcaklıktan, basınçtan, havadaki oranından ve buharlaşma yüzeyünden etkilenir.

49 505 150 8
Kuran-ı Kerim'de kaç tane sûre vardır ve anlamları nelerdir? 11 ziyaret

Kuran-ı Kerim'de 114 tane sûre vardır.

29 316 99 8
Hidroliz ve dehidrasyon nedir? 9 ziyaret

Basit moleküllerin birleşirken su açığa çıkarmasına dehidrasyon sentezi, kompleks moleküllerin su kullanılarak monomerlerine ayrıştırılmasına hidroliz..

7 42 25 8
Moleküllerin polarlığı apolarlığı nasıl belirlenir? 9 ziyaret

Moleküllerin polarlığı apolarlığı, molekülü oluşturan bağların geotmerisine ve simetrisine dolayısıyla bağların bileşke kuvvetine bakılarak belirlenir..

15 122 56 7
Monomer ve polimer nedir? 9 ziyaret

Organik bileşiklerin yapıtaşlarına monomer; monomerlerin kovalent bağlarla birleşmesinden oluşan daha büyük moleküllere polimer denir.

18 75 10 10
Ya da bağlacı ile yapılan bileşik önerme ne demektir? 9 ziyaret

İki önermenin "ya da ⊻" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önerme, bileşenlerden yalnızca biri doğru olduğunda doğru olur.

6 35 4 8
Arapçada isim tamlaması (izafet) nasıl yapılır? 6 ziyaret

Arapçada anlamca biri diğerini sahiplik yönünden tamamlayan iki ismin oluşturduğu öbekte tamlayana "muzafun ileyh", tamlanana "muzaf" denir.

2 3 10
Arapçada mimli masdar (mim harfi ile masdar) nasıl yapılır? 6 ziyaret

Mimli masdar, başında fazladan bir mim harfi (م) bulunan masdardır. Fiile işin yapıldığı yer veya zaman anlamı verir.

0 0 0
Arapçada özne-yüklem (fail-fiil) uyumu nasıl sağlanır? 6 ziyaret

Bir fiil cümlesinde, özne bizzat cümlenin içindeyse fiil çekimi 3. tekil şahıs (o) gibi yapılır. Bu durumda yalnız öznenin eril mi dişil mi olduğu anl..

9 81 30 8
Bernoulli ilkesi (prensibi) nedir? 6 ziyaret

Bernoulli prensi, akışkanların hızı ile basıncı arasındaki ilişkiyi açıklar. Buna göre hareket halindeki akışkan taneciklerinin hızı ile akışkanın uyg..

0 0 0
Kelam ilminin yöntemi nedir? 6 ziyaret

Kelam ilminin yöntemi vahiy, duyular ve aklın uyumuna dayanır ve bu üç bilgi kaynağından elde edilen bilgiler birbiriyle çelişmemelidir.