En Çok Ziyaret Edilen İçerikler: Aylık
8 74 25 6
Buharlaşma hızını etkileyen faktörler nelerdir? 2.186 ziyaret

Buharlaşmanın hızı sıvının cinsinden, sıcaklıktan, basınçtan, havadaki oranından ve buharlaşma yüzeyünden etkilenir.

28 139 16 9
Latince 1'den 10'a kadar sayılar nasıl ifade edilir? 1.949 ziyaret

Müzikte iki ses arasındaki sekiz notalık ses dizisine oktav denir. Okta Latince sekizdir.

39 287 116 7
Koşullu önermenin olumsuzu, karşıtı, tersi ve karşıt tersi nedir? 1.534 ziyaret

Koşullu önermelerin karşıtı bileşenlerin sıralaması değiştirilerek, tersi bileşenlerin ayrı ayrı değili alınarak elde edilir. Koşul önermesinin değili..

43 171 49 8
Arapça'da 1 ila 10 arası rakamlar nasıl yazılır ve okunur? 1.459 ziyaret

Arapça 1-10 arası rakamların Arap harfleri ile yazılışları, Türkçe okunuşları ve Arap rakam karşılıkları.

50 388 170 7
Mantıkta ise bağlacının özellikleri nelerdir? 1.361 ziyaret

Bir tek durum dışında (p ⇒ q) önermesinin doğruluk değeri her zaman doğrudur. Koşullu önermenin yanlış olduğu durum p ≡ 1 iken q ≡ 0 olduğu halidir...

23 41 22 7
Alt küme sayısı nasıl hesaplanır? 908 ziyaret

n tane elemana sahip bir kümenin, kendisi dahil alt kümelerinin sayısı iki üzeri n kadardır.

18 75 10 10
Ya da bağlacı ile yapılan bileşik önerme ne demektir? 886 ziyaret

İki önermenin "ya da ⊻" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önerme, bileşenlerden yalnızca biri doğru olduğunda doğru olur.

9 81 30 8
Bernoulli ilkesi (prensibi) nedir? 746 ziyaret

Bernoulli prensi, akışkanların hızı ile basıncı arasındaki ilişkiyi açıklar. Buna göre hareket halindeki akışkan taneciklerinin hızı ile akışkanın uyg..

7 42 25 8
Moleküllerin polarlığı apolarlığı nasıl belirlenir? 712 ziyaret

Moleküllerin polarlığı apolarlığı, molekülü oluşturan bağların geotmerisine ve simetrisine dolayısıyla bağların bileşke kuvvetine bakılarak belirlenir..

8 64 13 9
Basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon nedir? 544 ziyaret

Maddelerin hücre zarından taşıyıcı proteinlerin oluşturduğu kanallar aracılığıyla taşınmasına kolaylaştırılmış difüzyon denir. Difüzyon kendiliğinden..

23 24 12 7
Hicri-Miladi takvimler arasında yıl hesaplaması nasıl yapılır? 499 ziyaret

Hicri-miladi yıl hesaplamasında 622 ve 33 rakamları kullanılarak geçiş yapılabilir.

16 53 14 9
Arapça te harfinin açık (ت) ve yuvarlak (ة) olması ne demektir? 473 ziyaret

Arapçada açık te kelimenin kendisinden olan te harfidir. Kapalı (yuvarlak) te (ة), kelimeye sonradan eklenir ve dişilik alametidir.

38 179 85 7
Ancak ve ancak bağlacı ile yapılan bileşik önerme (iki yönlü koşullu önerme.. 446 ziyaret

İki önermenin karşılıklı koşul eklemi olan "ancak ve ancak ⇔" ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye "iki yönlü koşullu önerme" denir...

0 0 0
Açık ve örtülü bellek nedir? 430 ziyaret

Açık bellek, belirli bir zaman ve mekanda yaşanan geçmiş deneyimlerin tutulduğu alandır. Bu tür bilgiler bilinçli olarak (bilinç düzeyinde) geri çağr..

37 144 123 6
Periyodik tabloda elementlerin yeri nasıl bulunur? 430 ziyaret

Elementlerin periyodik tablodaki yerini tayin etmek için elektron dizilimindeki katman sayısı ve değerlik elektron sayısı kullanılır.

1 1 0
Kıyas kuralları nelerdir ve geçersiz kıyas nedir? 415 ziyaret

Bir kıyasın geçerli olabilmesi için bazı kurallara uyulmalıdır. Örneğin iki tikel ya da iki olumsuz önerme ile kıyas yapılmaz.

16 105 77 6
Moleküllerin polar ya da apolar olması ne demektir? 415 ziyaret

Bir molekülün polar ya da apolar olması molekül üzerindeki yük dağılımının simetrisiyle ilgilidir. Dağılım simetrik ise molekül apolar, bileşke kuvvet..

9 63 16 8
Monoatomik, diatomik ve poliatomik element ne demektir? 415 ziyaret

Monoatomik elementler tek, diatomik elementler iki ve poliatomik elementler de en az üç atomludur.

12 97 75 7
Hal değişimi esnasında maddelerin değişen ve sabit kalan özellikleri nelerd.. 413 ziyaret

Hal değişimi esnasında maddelerin kütlesi, sıcaklığı, kinetik enerjisi sabit kalırken, hacmi, özkütlesi, potansiyel enerjisi değişir.

29 316 99 8
Hidroliz ve dehidrasyon nedir? 407 ziyaret

Basit moleküllerin birleşirken su açığa çıkarmasına dehidrasyon sentezi, kompleks moleküllerin su kullanılarak monomerlerine ayrıştırılmasına hidroliz..