110
Mantıkta kavram çeşitleri nelerdir?

Mantıkta genel-tikel, tümel-tikel, soyut-somut, kolektif - distribütif, olumlu - olumsuz olmak üzere beş tür kavram vardır.

Mantıkta tek tek ele alınışlarına göre beş tür kavram vardır:
  1. genel - tekil kavramlar
  2. tümel - tikel kavramlar
  3. soyut - somut kavramlar
  4. kolektif - distribütif kavramlar
  5. olumlu - olumsuz kavramlar
Genel - tekil kavramlar
Bir kavram, bir türün bütün elemanlarının özelliklerini ifade ediyorsa buna genel kavram; tek tek nesneleri ifade ediyorsa tekil kavram denir.
 
genel kedi, bitki hayvan
tekil Tekir marul kartal

Tümel - tikel kavramlar
Tümellik ve tikellik bir grubun üyeleri ile ilgilidir. Grubun bütün üyelerini kapsayan kavramlara tümel, bir bölümünü ifade eden kavramlara tikel kavram denir.
 
tümel bütün kuşlar hiçbir bitki
tikel birçok kuş bazı bitkiler

Tümel ve tikel kavramlar önermenin öznesidir. Tümel kavramlar "bütün, tüm, her, hiçbiri, hepsi";  tikel kavramlar "bazı, bir bölümü, kimi" ile ifade edilir.

Soyut - somut kavramlar
Zihnin dışındaki bir nesneye işaret eden kavramlar somut, varoluşu başka bir nesneye bağlı olan ya da bir nesnenin bir özelliğini belirten kavramlar soyut kavramlardır.
 
somut okyanus insan avukat
soyut mavilik insanlık adalet

Kolektif - distribütif kavramlar
Kolektif kavram, bireyler grubunu ifade eder. Grubun bireylerini ifade eden kavram distribütif kavramdır.
 
kolektif ordu sürü sınıf
distribütif asker koyun öğrenci

Olumlu - olumsuz kavramlar
Olumlu kavram, bir niteliğin nesnede bulunduğunu; olumsuz kavram ise bulunmadığını bildirir.
 
olumlu zeki yetenekli güçlü
olumsuz zeki değil yeteneksiz güçsüz
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
00

Güzel


02.12.2020

10/10

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Konu
Klasik Mantık
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir