40
Doğa Filozofları: Demokritos ve Anaksagoras kimdir?

Demokritos yalnızca varolanları değil ruhu da atomlardan oluşan bir şey olarak düşünmüştür. Ona göre ölümden sonra ruhun atomları dağılır. Anaksagoras, varlığın temel köklerini tohum olarak adlandırmıştır. Doğada nitelik bakımından ne kadar çeşit varsa o kadar da tohum vardır.

Demokritos (MÖ 460-370)
Atomcu okula göre evren bileşik cisimlerden oluşur, bunlarsa maddenin en küçük ve bölünemez parçası olarak kabul edilen atomlardan meydana gelir. Demokritos yalnızca varolanları değil ruhu da atomlardan oluşan bir şey olarak düşünmüştür. Ona göre ölümden sonra ruhun atomları dağılır.

Atom öğretisi
Atomlar yaratılmamıştır ve yok edilemez; evrendeki bütün değişme ya atomların ya da yerlerinin değişmesinden meydana gelmiştir. Doğadaki her şey, bu bileşenlere ayrılabilir ve bu sebeple gördüğümüz tüm çeşitlilik aslında tek bir türe yani atomlara indirgenebilir.

Atom maddeyi temsil eder ve onunla her nesne yapılabilir görüşü ile materyalist doğa biliminin ilk temelleri atılmıştır.

Anaksagoras (MÖ 500-428)
Anaksagoras'ın "şeylerin tohumları" ve  "ilk hareket ettirici neden, nous" öğretisi vardır.

Tohum öğretisi
Anaksagoras, varlığın temel köklerini tohum olarak adlandırmıştır. Doğada nitelik bakımından ne kadar çeşit varsa o kadar da tohum vardır. Nesnelerde tüm tohumlar bulunur ve nesne kendisinde ağır basan tohumun karakterini alır.

İlk karışım ve ilk hareket ettirici öğretisi
Nous, tohumların birbirleriyle karışması ve birbirlerinden ayrılmasına neden olan hareket ettici kuvvettir.

Herakleitos’taki logos ile Anaksagoras’ın nous'u farklıdır. Nous bir düzenleyici olarak evrenden önce de vardır ve evrene dışardan gelir, logos ise evrenle birliktedir ve evrensel oluşun içindedir.

Anaksagoras evrenin "ilk karışım" dediği her şeyin her şeyle tam bir karışım durumunda olduğu bir başlangıç noktasından hareketle meydana geldiğini düşünmüştür. Bu ilk karışıma evreni meydana getirecek olan hareketi verdiren noustur. Nous akıllı, düzenleyici, düzen verici bir ilkedir ve o, her şeyin her şeyle bir arada bulunduğu bu karışıklık durumunu bir düzene sokmuştur.

Anaksagoras hiçten hiçbir şeyin meydana gelmeyeceğini ve hiçbir şeyin hiçliğe gitmeyeceğini düşünür. Dolayısıyla mutlak anlamda bir oluş ve yok oluş olmadığını öne sürer.
Hiçbir şey doğmaz ve yok olmaz. Sadece var olan şeylerin karışması ve ayrılması vardır. O halde doğum karışma, yok olmak ise ayrılmadır.

Sonsuz küçük ve sonsuz büyük
Anaksagoras'a göre sonsuz küçük ve sonsuz büyük mevcuttur ve evrende hiçbir şey saf halde bulunmaz. Varlıkların en son parçaları yoktur, sonsuza kadar bölünebilirler. Hem sayı bakımından sonsuzdurlar hem de küçüklük bakımından.
Her şeyde her şeyden bir parça vardır. ve bütün şeyler belli ölçüde her şeyde bulunurlar.
 
Daima daha küçük vardır. Var olanın bölme yoluyla varlıktan kesilmesi imkansızdır. Her şey aynı zamanda hem küçüktür hem de büyük.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Felsefe Tarihi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir