Favoriler Notlarım Geşmişim
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
الٓر ۚ كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ
Saad Al Ghamdi
..
Mishary Rashid al Afasy
Turkce Okunus
elif-lâm-râ. kitâbün uḥkimet âyâtühû ŝümme füṣṣilet mil ledün ḥakîmin ḫabîr.
Suleyman Ates
Elif lam ra. (Bu,) bir Kitaptır ki, hikmet sahibi, herşeyden haberi olan (Allah) tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve güzelce açıklanmıştır.
..diğer meâller
Elmalili Hamdi Yazir
ElifLâmRâ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Saheeh International
Alif, Lam, Ra. [This is] a Book whose verses are perfected and then presented in detail from [one who is] Wise and Acquainted.
Diyanet Isleri
Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin kılınmış, sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir Kitap'dır. Ben size, O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin ve O'na tevbe edin ki, belli bir süreye kadar sizi güzelce geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz o zaman ben doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkarım.
Diyanet Vakfi
Elif. Lam. Ra. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır.
Abdulbaki Golpinarli
Elif lam ra; bir kitaptır bu ki ayetleri, delillerle sağlamlaştırılmış, sonra apaçık bildirilmiştir, hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar bulunan Tanrı katından inmedir.
Ali Bulac
Elif, Lam, Ra. (Bu,) Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve herşeyden haberdar olan (Allah) tarafından birer birer (bölüm bölüm) açıklanmış bir Kitap'tır (ki:)
Suat Yildirim
Elif, Lâm, Râ. Bu öyle bir kitaptır ki âyetleri en kesin delillerle desteklenmiş, sonra da güzelce açıklanmış, tam hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan (hakîm ve habîr) tarafından gönderilmiştir. [2,1]
Yasar Nuri Ozturk
Elif, Lâm, Râ. Hakîm ve Habîr olandan bir kitaptır ki bu, ayetleri önce muhkem kılınmış, sonra ayrıntılı hale getirilmiştir.
Edip Yuksel
A. L. R. (Bu) öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.
Ahmed Ali
ALIF LAM RA. This is a Book whose verses are indeclinable and distinct, which comes from One who is most wise and all-knowing,
Ahmed Raza Khan
Alif-Lam-Ra*; “This is a Book, the verses of which are full of wisdom – then explained in detail – from the Wise, the Well Aware.” (* Alphabets of the Arabic language; Allah and to whomever He reveals, know their precise meanings.)
A. J. Arberry
Alif Lam Ra. A Book whose verses are set clear, and then distinguished, from One All-wise, All-aware:
Talal Itani
Alif, Lam, Ra. A Scripture whose Verses were perfected, then elaborated, from One who is Wise and Informed.
Hasan al-Fatih Qaribullah and Ahmad Darwish
AlifLaamRa. (This is) a Book whose verses are clear, and then distinguished from Him, the Wise, the Aware.
Muhammad Sarwar
Alif. Lam. Ra. This is a Book from One who is All-wise and All-aware. Its verses are well composed and distinctly arranged (from one another)
Wahiduddin Khan
Alif Lam Ra. [This is] a Book, with verses which are fundamental [in nature], and then expounded in detail by One who is all wise and all aware.
Abdullah Yusuf Ali
A. L. R. (This is) a Book, with verses basic or fundamental (of established meaning), further explained in detail,- from One Who is Wise and Well-acquainted (with all things):