28 2110
İyon-dipol etkileşimi (kuvveti) nedir?

İyon-dipol etkileşimi, kalıcı dipol polar molekülleri ile pozitif veya negatif yüklü iyonlar arasında meydana gelen zayıf bağlardır.

İyon
Proton ve elektron sayısı birbirine eşit olmayan atomlara iyon denir. Pozitif yüklü katyon ve negatif yüklü anyon olmak üzere iki çeşittir.

Polar molekül
Polar molekül, (HCl, NH3, H2O gibi) molekül üzerindeki yük dağılımının simetrik olmadığı, net kuvvetin sıfırdan büyük olduğu moleküllerdir.

İyon-dipol
İyon ve polar bir molekül bir araya geldiğinde iyon ile polar molekülün kısmi yüklenmiş kutupları arasında etkileşim olur. Buna iyon-dipol etkileşimi denir.

Polar molekül, kalıcı dipoldür. İyon-dipol etkileşiminde katyonlar polar molekülün negatif yüklü kutbu ile, anyonlar ise pozitif yüklü kutbu ile etkileşime girer.

Zayıf etkileşim olan iyon-dipol kuvveti, dipol-dipol etkileşiminden daha güçlüdür.

Örnek
NaCl, KCl gibi iyonik bileşiklerin molekülleri iyonik kristallerden oluşur. Böyle bileşiklerin polar çözücülerle oluşturduğu çözeltilerde iyon-dipol etkileşimi vardır. Örneğin NaCl su ile temas ettiğinde kalıcı dipol olan H2O molekülleri ile Na+ ve Cl- iyonları arasında iyon-dipol bağı oluşur.
 
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (6)
Katılıyor musun?
5851

Super


20.02.2020

10/10

Bu Yoruma Cevap Yaz


aynn

01.04.2020

Katılıyor musun?
2927

Harika


28.09.2020

10/10

Bu Yoruma Cevap Yaz
Katılıyor musun?
53

Peki NaCl ile NH3 arasinda ne var


12.09.2021

Bu Yoruma Cevap Yaz


İyon dipl moleküler bağ arası

19.10.2021+1

09.03.2022

..diğer yorumlar
Katılıyor musun?
00

Yaniiii


20.05.2022

10/10

Bu Yoruma Cevap Yaz
Katılıyor musun?
00

Kısmi yüklenmiş örnek var mı?


09.03.2022

Bu Yoruma Cevap Yaz
Katılıyor musun?
01

HF ve H2O arasında iyon dipol var mı


12.06.2021

Bu Yoruma Cevap Yaz


Dipol dipol var

08.08.2021

İlgili Konu
Bağlar
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir