37
Manometre nedir?

Kapalı bir kap içerisinde bulunan gazın basıncını ölçmeye yarayan araçlara manometre denir.

Tanım
Kapalı bir kaptaki gaz basıncını ölçmeye yarayan düzeneğe manometre denir.

Düzenek
Temelde üç farklı manometre düzeneği vardır:
  • Açık uçlu
  • Kapalı uçlu
  • İki ucu kaba bağlı
Manometre, borularında cıva bulunan U tüpüdür. Başlangıçta U borusunun kolları açık hava basıncı etkisi altında ve eşit seviyededir. Manometrenin bir ucu içinde gaz bulunan kapalı kaba bağlanır.


açık uçlu manometre

Açık uçlu manometre
Kaptaki gazın basıncı (Pgaz) bağlandığı koldaki cıva seviyesinin alçalmasına, diğer kolda yükselmesine neden olur. Manometrenin kolları arasındaki cıva seviyesi farkı ölçülür. Ölçülen yükseklikteki cıvanın basıncı (Pcıva), gaz basıncını verir. Açık uçlu manometrelerde açık hava basıncının (Po) etkisi dikkate alınmalıdır.
 
Pgaz = Po + Pcıva
 
 
Kaptaki gaz basıncı (Pgaz) açık hava basıncından düşük ise bu durumda kap tarafındaki koldaki cıva seviyesi yükselir. Yine manometrenin kolları arasındaki cıva seviyesi farkı ölçülür. Bu yükseklikteki cıvanın basıncı (Pcıva), açık hava basıncından (Po) çıkarılarak gaz basıncı (Pgaz) hesaplanır.

Pgaz = Po - Pcıva
 

Kapalı uçlu manometre
Kapalı uçlu manometrelerde, kapalı uçtaki hava vakumludur. Bu nedenle açık hava basıncının etkisi, gaz basıncını ölçmek için kullanılmaz. Gaz basıncı değeri (Pgaz), ölçülen cıva basıncı değerine (Pcıva) eşittir.
 
Pgaz = Pcıva

Venturimetrelerde kapalı uçlu manometre kullanılmaktadır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Basınç
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir