10
Protistlerin (protista alemi) genel özellikleri nelerdir?

Protistler, ökaryotik hücre yapısına sahip çoğunluğu tek hücreli mikroorganizmalardır. Protista alemi altı kategoride incelenir: kamçılılar, kök ayaklılar, sporlular, silliler, algler, cıvık mantarlar.

Ökaryotlar
Canlılar alemi, prokaryot ve ökaryot canlılardan; prokaryotlar bakteriler ve arkelerden; ökaryotlar ise dört alemden oluşur: Protista alemi
Protistler, sınıflandırma birimlerinden alem grubundadır ve protista alemi olarak adlandırılır.

Keşfi
1860 yılında John Hogg tarafından keşfedilen bazı mikroorganizmalar ne bitkiler ne de hayvanlar altında gruplanabilmişti; çünkü bu canlılar ökaryottı ve hem hayvan hem de bitkilerle benzeşen özellikler göstermekteydi.

Protistlerin genel özelliklerine sahip tipik bir canlıdan bahsetmek zordur. Bunun nedeni ökaryot olduğu halde mantar, bitki ya da hayvan olarak gruplandırılamayan bütün canlıların protista alemi altında incelenmesidir.

Çeşitlilik
Bu alemdeki canlılar büyük bir çeşitlilik gösterir. Protistler tek veya çok hücreli, mikroskobik veya makroskobik, ototrof veya heterotrof olabilirler.

Örneğin amip ve paramesyum, aktif olarak hareket ederek diğer protistleri ve bakterileri yerler. Bu yönüyle havyanlarla benzeşirler. Fakat tek hücreli olmaları onları hayvanlardan ayrıştırır. Yine öglena gibi bazı protistler fotosentez yaparak kendi besinini ürettikleri halde bitkilerde görülen kök, gövde, yaprak gibi yapılara sahip değildir.

Bazı protistler ise mantarlar gibi çürükçül beslenerek ölü organizmaları ayrıştırırlar. Fakat onlarda da mantarlarda görülen hücre duvarında kitin maddesi yoktur.

Böyle olunca terliksi hayvan ile kahverengi yosun (kelp) aynı alem içinde gruplanmak zorunda kalınmıştır.

Hücre yapısı
Protistlerin hücre yapısı ökaryottur, hücre çekirdeği ve organeller zarla çevrilidir.

Protistlerin büyük kısmı tek hücrelidir. Bazı protista türleri çok hücrelidir, bir kısmı da koloni şeklinde yaşar. Protistlerin çoğu mikroskobiktir fakat makroskobik (çıplak gözle görülebilen) türleri de vardır.

Yaşam alanı
Protistler tatlı su ve deniz gibi su ekosistemlerinde, nemli topraklarda ve diğer canlıların vücudunda (parazit olarak) yaşayabilir. Tatlı sularda yaşayan protistlerde kontraktil koful bulunur.

Protistlerden kamçı, siller ya da yalancı ayaklara sahip üyeler aktif hareket edebilirler.

Beslenme
Protistlerden bir kısmı bitkiler ve ototrof bakteriler gibi kendi besinlerini üretebilir (ototrof) bir kısmı hayvanlar, mantarlar ve heterotrof bakteriler gibi tüketicidir (heterotrof).

Kategoriler
Protista alemi, altı kategoride incelenir: Kök ayaklılar, silliler, kamçılılar ve sporlulardan oluşan alt alem protozoa olarak adlandırılır.

Örnek
Kamçılılardan öglena, kök ayaklılardan amip, sillilerden paramesyum, sporlulardan plazmodyum ve alglerden fitoplanktonlar protista aleminin en çok bilinen üyeleridir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (2)
Katılıyor musun?
31

Protista aleminde yer alan canlılardan bazıları bitki benzeri protistler diye ayrılabilir
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bitki benzeri protistler olarak alınabilir?
A-) volvoks
B-) arke
C-)fotosentetik bakteri
E-) eğrelti otu


25.06.2021

Bu Yoruma Cevap Yaz


B şıkkı arke

08.04.2022

Katılıyor musun?
04

HİÇ güzel değil ...


22.05.2021

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir