00
π (pi) sayısı nedir?

π (pi) sayısı, bir dairenin çevresinin çapına oranını veren yaklaşık 3,14 değerindeki matematik sabitidir.

Tanım
π (pi sayısı) bir dairenin çevresinin çapına oranını veren sabit bir irrasyonel sayıdır.

Alan ve hacim hesaplarında kullanılan π matematik sabitinin tanımına göre:
  • Dairenin çevresi = 2πr
  • Dairenin çapı = 2r
  • Çevre/Çap = π, şeklinde elde edilir.
π sembolü
Arşimet sabiti (22/7, İng: Archimedes' Constant), Ludolph sayısı (İng: Ludolphine number) olarak da bilinen pi sayısı, Yunanca "περίμετρον (Tür: çevre, Oku: perimetron)" kelimesinin ilk harfi olan π (Oku: pi) sembolü ile gösterilir.

Değeri
Genellikle kolaylık olması açısından 3.14, 22/7 ve 355/113 gibi değerler kullanılan π sayısının tam değeri 3,14159265358979323846.. şeklinde devam eder.

1761 yılında Lambert tarafından π sayısının irrasyonel sayı olduğu (yani π'nin iki tam sayının bölümü şeklinde yazılamayacağı ve virgülden sonraki kısmın sonsuza kadar gideceği) ispatlanana dek π sayısının değeri hakkında birçok farklı yaklaşık değer kullanılmıştır.

π sayısının değerinin tam olarak hesaplanması (rasyonel sayı karşılığı) 
Babiller (31/8=3,125), Mısırlılar (3,1605), Arşimet (31/7 ile 310/71 arasında), Batlamyus (3,14166), Fibonacci (3,141818) kadar eski dönemlere dayanır.

π (pi) sayısının sayı doğrusundaki yeri makalesine başvurabilirsiniz.

3,14159
π sayısına ithafen 3. ayın 14. günü yani 14 Mart "π Günü (İng: Pi Day)" olarak kutlanmaktadır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir