110
Önermeler arasındaki karşıtlık ilişkisi ne demekdir?

Özne ve yüklemi aynı olan iki önermenin nitelik (olumlu-olumsuz) bakımından farklı olması haline karşıtlık ilişkisi denir.

Karşıtlık ilişkisi
Özne ve yüklemi aynı olan önermelerin, nicelik (tümel-tikel) olarak aynı fakat nitelik (olumlu-olumsuz) olarak farklı olması durumudur.

İki çeşit karşıtlık ilişkisi vardır ve mantık karesinin üst/alt kenarlarından gösterilir. Karşıtlık, tümel önermeler arasında ise üst, tikeller arasında ise alt karşıtlık adını alır.
  • üst karşıt
  • alt karşıt
Üst karşıt
Üst karşıt iki tümel önerme (A ve E) aynı anda anlam bakımından doğru olamaz. Fakat iki önerme aynı anda yanlış olabilir.

 
tümel olumlu (A) tümel olumsuz (E)
Bütün insanlar akıllıdır. (doğru) Hiçbir insan akıllı değildir. (yanlış)
Bütün hayvanlar bitkidir. (yanlış) Hiçbir bitki hayvan değildir. (doğru)
Bütün günler pazartesidir. (yanlış) Hiçbir gün pazartesi değildir. (yanlış)

Alt karşıt
Alt karşıt iki önerme birlikte yanlış olamazlar ancak birlikte doğru olabilirler.
 
tikel olumlu (I) tikel olumsuz (O)
Bazı hayvanlar kuştur. (doğru) Bazı hayvanlar kuş değildir. (doğru)
Bazı insanlar nefes alır. (doğru) Bazı insanlar nefes almaz. (yanlış)
Bazı kediler uçar. (yanlış) Bazı kediler uçmaz. (doğru)
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
20

teşşekürler


24.12.2019

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Konu
Klasik Mantık
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir