00
Önermeler arasındaki altıklık ilişkisi ne demekdir?

Altıklık, özne ve yüklemi aynı olan iki önermenin nitelik bakımından aynı nicelik bakımından farklı olması durumudur.

Özne ve yüklemi aynı olan iki önermenin nitelik (olumlu-olumsuz) olarak aynı, nicelik (tümel-tikel) olarak farklı olmasına altıklık ilişkisi denir.

Aristoteles karesinde (AI) ve (EO) şeklinde gösterilir.

Tümel önermeler (A,E) doğru ise tikel önermeler de (I,O) doğrudur. Fakat tikel önermelerin doğruluğu tümel önermelerin doğruluğunu zorunlu kılmaz.
 
tümel olumlu (A) tikel olumlu (I)
Bütün insanlar canlıdır. (doğru) Bazı insanlar canlıdır. (doğru)
tümel olumsuz (E) tikel olumsuz (O)
Bazı çiçekler böcek değildir. (doğru) Hiçbir çiçek böcek değildir. (doğru)
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Klasik Mantık
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir