00
Mantıkta nelik, gerçeklik ve kimlik nedir?

Bir kavramın yalnız zihindeki bireylerine nelik (insan), zihin dışındaki bireylerine gerçeklik (sokaktaki insanlar) denir. Gerçekliği olan bir kavramın belli bir nesnede somutlaşması ise kimliktir (Ali).

Mantıkta kavramların, zihninde ve somut dünyada bulunmalarına göre üç çeşit "var olma durumları" vardır.
  • nelik
  • gerçeklik
  • kimlik
Nelik
Bir kavramın yalnızca zihinde ne olduğunu veya ne anlama geldiğini gösteren tasarıma nelik (içerik) denir. Bu, zihindeki varlıktır ve kuş, bitki, at gibi tümeldir.

Gerçeklik
Bir kavramın zihnin dışında yani nesnel dünyada somut bir karşılığı varsa buna o kavramın gerçekliği denir.

Kimlik
Gerçekliği olan kavramların belli bir somut varlıkla gösterilmesine o kavramın kimliği denir. Kimlik tekildir.
 
kuş kavramı nelik
gözlemlenen kuşlar gerçeklik
kafesteki "maşuk" adlı kuş kimlik
anka kuşu sadece nelik

Her kavram, bir düşünce ürünü olduğu için zorunlu olarak bir neliğe sahiptir.
 
yalnızca neliği olan kavramlar hem neliği hem gerçekliği olan kavramlar gerçekliği olan kavramların kimliği
uçan halı
ruh
anka kuşu
kaf dağı
hayvan Kangal
insan Ali
şehir İstanbul
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Klasik Mantık
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir