210
Çıkarım (akıl yürütme) nedir, kaç tür çıkarım vardır?

Çıkarım (akıl yürütme), önermelerden yeni önerme elde etmektir. Doğrudan ve dolaylı (kıyas) olmak üzere iki çeşittir.

Tanım
Mantıkta çıkarım (akıl yürütme), verilen önermelerden hareketle yeni bir önermeye ulaşmaktır.

Çıkarım, klasik mantığın en temel konusudur.

Türleri
İki çeşit çıkarım vardır: Doğrudan çıkarım
Önermeler arası ilişkilere (karşıtlık, altıklık, çelişiklik) dayanarak yapılan ve bir öncül ile bir sonuç önermesinden oluşan çıkarımlardır. Mantık karesi ile gösterilir.
 
Öncül: Bazı insanlar öğrencidir.
Sonuç: Bazı insanlar öğrenci değildir.

Dolaylı çıkarım
Öncül önermeleri arasında mantıkça geçerli bir ilişki kurarak (tümdengelime dayanarak) sonuç önermesi elde etmektir.
 
Bütün insanlar ölümlüdür.
Ali insandır.

O halde, Ali ölümlüdür.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
02

Bütün kaplanlar ormandır. Hiçbir orman kuş değildir.bazı kuşlar yağmurdur. Bu öncüllerin doğru olduğunu kabul edersek hangi çıkarımları yapabiliriz?
1-hiçbir yağmur orman değildir.
2-bazı yağmurlar ormandır.
3-hiçbir kuş kaplan değildir.


28.08.2020

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Konu
Klasik Mantık
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir