10
Basit (kategorik) önerme nedir?

Basit önerme özne, yüklem ve bağdan oluşan ve bir tek yargı bildiren önermelerdir. Nitelik (olumlu-olumsuz) ve niceliklerine (tümel-tikel) göre dörde ayrılır.

Önermeler yapılarına (kuruluşlarına) göre basit ve bileşik önerme olarak ikiye ayrılır.

Basit önerme
Basit önerme özne, yüklem ve balaçtan oluşan ve bir tek yargı bildiren önermelerdir.

Gösterim
Basit önermeler nitelik ve niceliklerine göre dörde ayrılır. Klasik mantıkta bu dört önermenin harflerle gösterilen simgeleri vardır.
 
A Bütün S'ler, P'dir.
tümel olumlu Bütün köpekler hayvandır.
E Hiçbir S, P değildir.
tümel olumsuz Hiçbir köpek kuş değildir.
I Bazı S'ler, P'dir.
tikel olumlu Bazı köpekler evcildir.
O Bazı S'ler, P değildir.
tikel olumsuz Bazı köpekler evcil değildir.

Bir basit önerme nicelik ve nitelik bakımından; tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel olumlu, tikel olumsuz şeklinde olabilir.
 
nicelik nitelik
olumlu olumsuz
tümel A E
tikel I O

Bu gösterimler mantık karesinde kullanılır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Klasik Mantık
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir