00
Basit (kategorik) kıyas nedir?

İki öncül ve bir sonuçtan oluşan çıkarımlara basit kıyas denir.

Tanım
İki öncül önerme ve bunlardan ulaşılan bir sonuçtan oluşan kıyaslara basit kıyas denir.

Türleri
Dört tür basit kıyas vardır:
  • kesin kıyas
  • zincirleme kıyas
  • eksik önermeli kıyas
Kesin (basit) kıyas
Genellikle tümdengelim yöntemine dayanan akıl yürütmelerde, sonuç önermesinin öncüllerde anlam bakımından bulunup şekil bakımından bulunmamasıdır.
 
Bütün çift sayılar ikiye bölünür.
6 çift sayıdır.

O halde, 6 ikiye bölünür.


Zincirleme kıyas
Önceki kıyasın sonucu, bir sonraki kıyasın öncülü olmak üzere art arda gelen basit kıyaslardan oluşur.
 
Bütün omurgalılar oksijen solur.
Bütün köpekler omurgalıdır.
(Öyleyse) Bütün köpekler oksijen solur.
Fino köpektir.

O halde fino oksijen solur.

Eksik önermeli kıyas (entimem)
Öncül önermelerden biri gizlenerek yapılan basit kıyaslara eksik önermeli kıyas denir.
 
Bütün düşünenler vardır.
Ben düşünüyorum.

O halde, ben varım.

Yukarıdaki kıyasın birinci öncülü söylenmeyerek şöyle ifade edilebilir:
 
Düşünüyorum, öyleyse varım.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Klasik Mantık
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir