10
Mantık nedir?

Mantık, doğru düşünmenin ilke ve kurallarını araştıran disiplindir.

Köken
Mantık sözcüğü Arapça "söz" anlamına gelen "nutuk, nutk"  kelimesinden türetilmiştir. Batı dillerinde karşışığı logos'tur. (Grekçe logike)

Logos
Logos, akıl, düşünme, tasarım, düzen, ilke gibi anlamları içerir. Aristoteles (MÖ 384 - MÖ 322) bu uğraşa "gerçeği bulmaya yarayan araç" anlamınki "organon" adını vermiştir.

Tanım
Mantık, doğru düşünmenin ilke ve kurallarını araştıran disiplindir.

Formel bilim
Mantık, matematik ve istatistik gibi doğru düşünmenin, doğru akıl yürütmenin yöntemlerini ortaya koyduğu için formel (yasa koyucu, normatif) bir bilimdir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Mantığa Giriş
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir