00
Mantığın tahisel gelişimi nasıl olmuştur?

Sistematik olarak mantık, Aristoteles'in kıyasa dayalı klasik mantığı ile başlar. Rönesansta yerini modern (sembolik) mantığa bırakır.

Mantık tarihinin dört evresi vardır: Aristoteles mantığı
Aristoteles (MÖ 384-322), mantığın kurucusudur. Aristoteles mantığı İslam dünyasında ve Avrupa’da yüzyıllar boyunca otorite olarak kabul edilmiştir.

İslam dünyası
Özellikle Farabi (874-950), İbni Sina (980-1037), Fahrettin Razi (1149-1210) gibi İslam mantıkçıları Aristotelesʼin kıyas yöntemlerinden (basit kıyas ve klasik kıyas) etkilenmişlerdir.

Batı
Albertus Magnus (193-1280) ve Aquinolu Thomas (1225-1274) klasik mantığın Rönesans'a kadar uzanmasını sağlayan ortaçağ batı düşünürleridir.

Modern (sembolik) mantık
Klasik mantık, 19. yy'da yerini modern mantığa bırakmıştır. Rönesans’a kadar Aristoteles mantığı Avrupa’da egemenliğini devam ettirmiştir. Rönesans'la başlayan doğa bilimlerine yöneliş ve yeni buluşlar, Aristoteles'in mantığının bilimsel yöntem için yetersiz kaldığını ortaya koymaya başlamıştır.

Descartes'a (1596-1650) göre Aristoteles kıyas yöntemi yeni bir bilgi üretmez ve yalnızca öncül önermelerdeki gizli olanın sonuç önermesinde tekrarından ibarettir.

Bu dönemde Aristoteles mantığı yerini Francis Baconʼın (1561-1626) öne sürdüğü, deney-gözlem ve matematiğe dayanan tümevarıma bırakmıştır.

Leibniz (1646-1716), De Morgan (1806-1871), G. Boole (1815-1864), G. Frege (1848-1945), Bernard Russell (1872-1970), A. Whitehead (1861-1947) modern mantığın kurucuları arasındadır.

Çok değerli mantık
Modern mantığın çağdaş yaklaşımları J. Lukasiewicz (1878-1956) ve Arend Heyting (1898-1980) tarafından öne sürülen çok değerli mantık düşüncesidir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Mantığa Giriş
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir