20
Bilgi doğrusu ve mantıksal doğru ne demektir?

Bilgi doğrusu yargıların içeriği, mantık doğrusu akıl yürütmenin biçimi ile ilgilidir.

Mantık, tek bir önermenin doğru olup olmadığı ile ilgilenmez. Örneğin, aşağıdaki akıl yütürmede "bütün kuşlar uçar" önermesinin doğruluğu mantığın değil, biyolojinin konusudur.
 
öncül Bütün kuşlar uçar.
öncül Güvercin bir kuştur.
sonuç Öyleyse güvercinler uçar.

Mantık, önermeler arasındaki ilişkilerin doğru kurulup kurulmadığı ile ilgilenir.

Doğru ve yanlış
Bir önermenin nesnesine uygun olması, doğru; nesnesine uygun olmama durumu ise yanlış olmasıdır.

Doğruluk değeri
Yargıların almış oldukları doğru veya yanlış değere doğruluk değeri denir.
 
İnsan üç kolludur. yanlış
İnsan iki gözlüdür. doğru

Bilgi doğrusu
Bilgi doğrusu, önermenin gerçeğe uygunluğu ile ilgilidir. Yargının nesnesine uygunluğudur ve önermelerin içeriği ile ilgilidir. Örneğin "elimdeki elma kırmızıdır" önermesi ancak elmanın gerçekten kırmızı olması durumunda doğrudur.

Mantıksal doğru
Yapılan bir akıl yürütmenin, aklın ilkelerine uygun olması onun mantıksal doğru olduğunu gösterir. Bunu ispatlamak için herhangi bir gözlem veya deney gerekmez.

Mantık doğrusu önermenin içeriği ile değil, biçimiyle ilgilidir.
 
Bütün kuşlar uçar.
Masa bir kuştur.

Masa uçar. (mantık doğrusu)

Yukarıdaki örnekteki gibi, mantıksal doğru öncüllerin sonucu zorunlu kılması ve akıl yürütmenin şeklen düzgün yapılması ile ilgilidir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Mantığa Giriş
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir