00
Felsefe tarihi nedir, nasıl sınıflandırılmıştır?

Felsefe tarihi, felsefi problemleri ve akımları tarihsel süreç içinde ortaya koymayı hedefleyen, felsefenin bir alt dalıdır.

Felsefe tarihi; varlık, bilgi ve değerlerle ilgili felsefesi soruları özgün yöntemlerle inceleyen ve sonuçları bakımından sistemaktikleştirmeye yönelik yapılmış bütün düşünce girişimlerini ve akımları tarihsel süreç içinde ortaya koymayı hedefleyen, felsefenin bir alt dalıdır.

Aşağıdaki tabloda batı felsefesi tarihi ana hatları ile verilmiştir.
 
Yunan Felsefesi
Sokrates Öncesi Dönem
Doğa Filozofları ve Sofistler
Sokrates, Platon, Aristoteles
Helenistik Felsefe
Stoacılık, Epikürcülük, Kuşkucular, Kinizm, Yeni Platoncular
Orta Çağ Felsefesi
Patristik Dönem
Gnostikler
Augustinus
Skolastik Dönem
Magnus, Akinolu Thomas,Ockhamlı William
Rönesans Felsefesi
Rönesans, Hümanizm ve Reform
Machiavelli, Hobbes, More, Bruno, Bacon
Barok Dönem
Descartes,Spinoza, Leibniz
Aydınlanma Çağı ve Kant Felsefesi
Aydınlanma Çağı
Locke, Berkeley, Hume, Mostesquieu, Voltaire, Rousseau
Immanuel Kant
19. Yüzyıl Felsefesi
Romantizm ve İdealizm
Fichte, Schelling, Hegel
Pozitivizm, Materyalizm, Marksizm
Comte, Spencer, Strauss ve Feuerbach, Marx
Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche
20. Yüzyıl Felsefesi
Yaşam Felsefesi ve Tarihselcilik
Pragmatizm
Görüngübilim (Fenomenoloji)
Varoluş Felsefesi
Varlık Sorunu: Heidegger
Marksizm
Dil Felsefesi
Kavramak ve Bilmek
Beyin, Bilinç, Tin
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Felsefe Tarihi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir