35
Doğa Filozofları: Heraklitos'un felsefeye katkıları nelerdir?

Herakleitos “her şey değişir” önermesi ve “hiç değişmeyen evrensel bir kanun tasavvuru” vardır. Değişmenin kendisine göre gerçekleştiği yasa logos, tanrısal akıldır ve zıtların birliği ve mücadelesi kanunu, logos’un dilidir.

Efesli Heraklitos, Elealılar’ın aksine mutlak varlık’ı reddedip daimi değişme’yi savunmuştur.

Arkhe: ateş
Herakleitos'a göre her şey hep varolan ateşten geldi ve yok olup tekrar ateşe dönecektir. Arkhe, ateştir. Altın ile malların ve mallar ile altının takas edilmesi gibi her şey ateşle takas olur, ateş de her şeyle.

"Bütünün kendisi olan bu kozmosu ne bir tanrı, ne de bir insan meydana getirmiştir. O, daima belli ölçülere göre yanan, belli ölçülere göre sönen ezeli ve ebedi ateştir."

Irmak Metaforu
“Aynı ırmağa iki defa girilemez” diyen Heraklitos, daima bütün nesnelerin ırmak gibi aktığını savunur. Ne ikinci kez girilen ırmak aynı ırmaktır ne de giren kişi aynı kişidir.

Zıtların Birliği öğretisi
Heraklitos’a göre, varlık hiçbir şeydir, oluş her şeydir; bütün oluşun temeli zıtların birliği ve mücadelesidir.

Herakleitos felsefesinde bir yandan, “her şey değişir” önermesi ve diğer yandan da “hiç değişmeyen evrensel bir kanun tasavvuru” vardır.

Logos öğretisi
Her şeyin kaçınılmaz olarak değişmeye mecbur olduğu oluşlar dünyasının arka planındaki alemin idarecisi olan değişmez kanun, logos'tur.

Değişmenin kendisine göre gerçekleştiği yasa logos, tanrısal akıldır ve zıtların birliği ve mücadelesi kanunu, logos’un dilidir.

Sonraki yüzyıllara etkisi
Heraklitos'un zıtların birliği ilkesi Hegel'in ve tüm şeylerin atası olarak mücadeleyi göstermesi Nietzsche ve Darwin'in ilham kaynağı olmuştur.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Felsefe Tarihi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir