35 610
Logos nedir?

Eski Yunanca log "kavramak, seçmek, saymak" ve "söz söylemek, konuşmak" fiilinden türemiştir. Logos'un ilk anlamı us ve bu usa dayanan sözdür. Daha sonra uyum, yasa, evren yasası, bilim ilkesi anlamlarını almıştır.

Örnekler
-Fizyoloji, "physis" doğa, köken + "logos" düzen = doğal şeylerin kuralları, canlıların fiziksel ve biyokimyasal işleyişini inceleyen bilim.
-Teoloji, "theos" tanrı + "logos" bilim = Tanrıbilim.
-Biyoloji, canlı bilimi ya da canlıları inceleyen bilim dalıdır.
-Psikoloji, psyche + logos = ruh bilimi

Köken
Eski Yunanca log "kavramak, seçmek, saymak" ve "söz söylemek, konuşmak" fiilinden türemiştir. Logos'un ilk anlamı us ve bu usa dayanan sözdür. Daha sonra uyum, yasa, evren yasası, bilim ilkesi anlamlarını almıştır.

Karşıtı "pathos" duyguyla kavrama iken; "logos" usla kavramadır. Aynı zamanda rastlantı ve gelişigüzelliğin de karşıtıdır.

İlk kez terimleşmesi: Heraklitos
Herakleitos ile felsefenin temel kavramlarından biri olmuştur. Ona göre logos; evrenin usu, evren yasasıdır. Logos varlığın yasası, evrensel zorunluluk ve değişme yasasıdır.

Platon ve Aristoteles tarafından "bir şeyi anlaşılır kılan mantıksal temel" anlamında kullanılmıştır. Yeni Platoncular ile "tanrısal sözü" ve "evrensel gücü" ifade etmiştir.

Teoloji'de logos
Teoloji'de (tanrıbilimsel olarak) tanrı sözü, tanrı ve evren arasındaki araç, her bilgiyi olanaklı kılan tanrısal ışık; bilgi kaynağı gibi anlamlarda kullanılmıştır.

Yunanca legein "söylemek" anlamındadır, bu yüzden Hristiyan teologları logos deyimini "tanrısal söz" anlamında kullanmışlardır; insan kılığına giren İsa’da gerçekleşen tanrısal sözdür.

Ortaçağ skolastiği, özellikle Augustinus, logos kavramını tanrısal ışık, bilgi kaynağı; yani bizzat tanrı anlamında kullanmıştır.

Farklı anlamları
Logos, farklı anlamlarda kullanılmış bir terimdir. 
-söz, sözün anlamı
-kavram, akıl ile kavrama
-akıl, bir şeyi anlaşılır kılan mantıksal temel, mantıksal olanın birliği
-bilim, bilim ilkesi
-ilk neden, gerekçe, kainatın yasaları, doğa yasaları, evrensel zorunluluk
-ilahi evrensel düzen ve yasaları
-ilahi irade, tanrısal fikir
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir