06
Fenomen (görüngü) ve Numen (kendinde olan) nedir?

Öznenin ilişki kurduğu nesnenin görüntüsünün ardındaki gerçek öz olan numen, somut nesne olarak ifaden edilen fenomenin karşıt terimidir.

Fenomen
Fenomen (görüngü, phenomenon) duyularla algılanabilen, somut, gözlemlenebilir olay  ya da nesnedir. Zaman-mekan içinde ortaya çıkan ve deney konusu olabilecek olay ve olguların nesnel gerçekliğini vurgulayan bir ifadedir.

Günümüzde yanlış anlamı ile "şaşırtıcı" şeyler ya da kişiler için kullanılır.

Fenomen, insanın bilincinde belirlediği varlık, bu varlığın insan için taşıdığı anlamdır. Yani fenomen ancak insanın bilinci tarafından algılanabildiği şekli ile vardır.

Numen
Numen (noumenon), kendinde olan şey, fenomenin ötesindeki bilinemez ve tanımlanamaz gerçek bilgidir. Herhangi bir varlığın algıdan bağımsız, kendi içindeki varoluşsal özüdür.

Öznenin ilişki kurduğu nesnenin görüntüsünün ardındaki gerçek öz olan numen, somut nesne olarak ifaden edilen fenomenin karşıt terimidir.

Nous
İlk çağ filozofları tarafından "akıllı, düzen verici ilke, hareket ettirici kuvvet" olarak kullanılan "nous" terimi, doğru bilginin imkanı probleminin bir parçası olarak tartışılagelmiştir.

Kant
Kant saf aklın eleştirisi eserinde şunu ifade etmiştir:

Fenomen algılarımızla oluşturduğumuz dünyadır. Numen ise asla bilinemez. Bizler sadece nesnelerin görünüşlerini bilebiliriz, kendinde ne olduklarını bilemeyiz.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (2)
Katılıyor musun?
30

Ornek verin be kaasim


01.01.2020

Bu Yoruma Cevap Yaz
Katılıyor musun?
00

fenomenler alemi platonun idealar kuramının tersi... neden platonla alakalı bir şey yok? bi de wikipedia ile aynı cümleler...


29.05.2020

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir