310
Doğru bilginin imkanı problemi nedir?

Gerçekliği aslına uygun olarak yansıtan, mantıksal olarak çelişkisiz her zaman tutarlı olan bilgi mümkün müdür?

Nesnel bilgi
Nesnel bilgi, doğrudan nesneden edinilmiş, her tür öznellikten, yani özneye ait her tür yargı ve hükümden arındırılmış, gerçekliğin saf bir bilgisi olarak ortaya konulmuş bilgidir.

Doğru bilgi
Gerçekliği yansıtan ya da mantıksal olarak tutarlı bilgilidir.

Doğru bilgi olanaklı mıdır?
Başka bir deyişle "Gerçekliği aslına uygun olarak yansıtan, mantıksal olarak çelişkisiz her zaman tutarlı olan bilgi mümkün müdür?"

Hayır, olanaksızdır: Septizm (Şüphecilik)
Sofizm
Nihilizm
Septizm

Evet, olanaklıdır: Dogmatizm
Rasyonalizm (Akılcılık)
Emprizm (Deneycilik)
Pragmatizm (Faydacılık)
Fenomenoloji (Öz-bilim, Görüngü-bilim)
Analitik (Çözümleyici) Felsefe
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
00

muhteşem


11.03.2019

10/10

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Konu
Bilgi Felsefesi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir