00
Teoloji ile Din Felsefesi arasındaki fark nedir?

Teoloji belirli bir dini ve bu dine ait problemleri, din felsefesi ise din olgusunun kendisini konu edinir.

Din Felsefesi
Din felsefesi, din kavramını konu edinen bir felsefe dalıdır. Herhangi bir dinin felsefesi değildir. Belirli bir dini değil "din" denilen olguyu ele alır.
 
Din felsefesi, dinin temel iddiaları hakkında rasyonel, kapsamlı ve tutarlı bir şekilde düşünüp "dinin doğası, özü, değeri" hakkında fikir yürütür. Yani dini, düşünme konusu yapar.

Din felsefesi dini tanımlamaya, açıklamaya ve anlamlandırmaya, dinsel kavramların ve davranış biçimlerinin felsefi temeli üzerinde savunmaya ya da eleştirmeye, dinlerin kullandığı dili çözümlemeye yönelik felsefe araştırmalarından meydana gelir.

Kutsallık, tanrı, kurtuluş, ibadet, kurban, dua, vahiy, ayin ve sembol gibi dinler tarihinin temel konularını analiz eden din felsefesi; dinin, dini tecrübenin ve onun ifadesinin doğasını belirler.

Din felsefesi yapmak demek, dinin temel iddiaları hakkında rasyonel, objektif, kapsamlı ve tutarlı bir biçimde düşünmektir.

Teoloji (ilahiyat)
Teoloji (theos: tanrı + logos:bilim) tanrıbilim demektir. Dinbilim anlamında da kullanılır. Teoloji (ilahiyat) belirli bir dini konu edinir; amacı dini temellendirmek ve açıklamak, böylece inananların inançlarını güçlendirmek ve bu dine ait problemleri çözmektir.


Aralarındaki Fark
Teoloji, doğrudan doğruya inanca dayanır. Dini yargıları sorgulamaz, bu yönüyle dogmatiktir. Din felsefesi ise nesnel olmayı ve sorgulamayı temel alır.

Teoloji belirli bir dini ve bu dine ait problemleri ele alır. Dolayısıyla Yahudi teolojisinden, Hristiyan teolojisinden söz edilebilir fakat din felsefesi din olgusunun kendisini konu edinir.
 
Teolojinin dinsel inanışları pekiştirme ve güçlendirme gibi bir çabası varken, din felsefesi inanma eylemini bile başlı başına sorgular. 
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Din Felsefesi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir