10
Kanonik ne demektir?

Kanonik, Yunanca "kanun, kural" anlamına gelen "kanon" kökünden türemiştir. Kanonik farklı alanlarda en genel manasıyla iki anlamı ifade eder: 1-Genel olarak kabul edilen, standart; 2-Durumu temsil eden model

Kanonik, Yunanca "kanun, kural" anlamına gelen "kanon" kökünden türemiştir. Kanonik farklı alanlarda en genel manasıyla iki anlamı ifade eder:
  1. Genel olarak kabul edilen, otoritelerce doğrulanmış, kural, standart, orjinal
  2. Durumu temsil eden model, örnek, denklem
Din
Hristiyanlıkta uzlaşılmış, konsiller tarafından kabul edilen dini belge ve kitaplar; kilise kanun ve kuralları için kanonik ifadesi kullanılır.
 
Hıristiyanlıkta kanonik kabul edilen İnciller: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir.

Sanat
Sanat eserlerinde yaratılan kurmacalardan (karakter, olay, yer) bahsederken kullanılır. Kanonik sözcüğü bu kurgudaki orjinalliği ifade eder. Kanon eserler, otoritelerce kabul gören, her neslin faydalanmasını önerdikleri klasik eserlerdir.
 
Kanon, her okumadan sonra bir şeylerin zorunlu olarak atlanmasını ve bunun da (kutsal  metinlerin tefsirinde olduğu gibi) bir başka  okumayı daha gerektirmesini garanti altına aldığı için kanona dahil yapıtlar her zaman  yeni, taze yorumlara açık kalırlar.

Kanonik denklemler ve modeller
Matematikte "kanonik örnek" "standart, doğal, durumu temsil eden, bağımsız örnek" anlamına gelir.
 
İkinci Nesil Para Krizi adı verilen modeller, kanonik kriz modellerinin Avrupa Para Krizini tam olarak açıklayamaması sonucunda ortaya çıkmıştır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Yunanca Kökenli
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir