05
Terbiye, mürebbiye, rab ne demektir?

Terbiye sözcüğünün kökü Arapça "sahip, otorite, yetiştiren" anlamına gelen rabb kelimesidir. Mürebbiye, terbiye eden bayan demektir.

Terbiye
Terbiye ve mürebbiye kelimeleri rabb ile aynı kökten gelen kelimelerdir. Terbiye, eğitim ve görgü demektir. Terbiye bir şeyi kademeli olarak geliştirmek, olgunlaştırmaktır.

Mürebbiye
Mürebbiye, bir öğrencinin eğitimi ve görgü kurallarını öğretmekle görevlendirilmiş kadının sıfatıdır. Onu terbiye eden, ona yol gösterendir.
 
Matmazel de Courton, Beyoğlu’nun seçkin bir Rum ailesine mürebbiye olarak gelmiştir. Adnan Bey’in yalısı onun mürebbiyelik hayatının ikinci dönemidir.

Rabb
Rab, Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş bir sözcüktür. Türkçe'ye İslamiyetle geçen kelime genelde "Allah" anlamında kullanılır.

Anlam
Kelimenin en uygun karşılığı "sahip, efendi" demektir. Bu sıfat Kur'an'da Hz. Yusuf'un dilinden hem Allah hem de bri insan için kullanılmıştır.
 
Yusuf:50 - .. "Efendine dön de ona sor, ellerini kesen o kadınların maksadı neydi? Şüphesiz Rabbim, onların tuzaklarını biliyor", dedi.

Sözlükte rabb kelimesine "eğitmek, yetiştirmek, toplamak, koruyup gözetmek, sahip olmak, üstün ve otorite olmak" gibi anlamlar verilmiştir.

İlah
Rab, doğrudan ilah ya da tanrı anlamı vermez. Fakat müslümanlara göre Allah, onların ilahıdır. İlah ifadesini "mabud" ya da "tanrı" kelimesi karşılılar.

Allah dışındaki varlıkların sahipliği sınırlı, sözde ve geçicidir.
 
Taha:50 - Rabbimiz her şeyi yaratan sonra da yolunu gösterendir.

Alemlerin Rabbi
Fatiha sûresi Fatiha:2'de geçen "alemlerin Rabbi" ifadesi "canlı cansız bütün varlıkların sahibi" demektir.

Ya Rabbi
Arapça okunuşu "ya Rabbi" (Furkan:30) olan ifadenin Türkçe karşılığı "Ey Allah'ım" demektir. Burada يا  ümlem harfi (nidâ harfi), ى ise iyelik eki (bileşik zamir) şeklinde gelen mütekellim ya'sıdır.
 
يَٰرَبِّ
يا ربى
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
00

tek kelimeyle nacizane fevkalade


11.11.2020

5/10

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Konu
Arapça Kökenli
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir