10 310
İlkçağ Uzakdoğu Uygarlıkları: Hint Medeniyeti nedir?

Hindistan'da ilk uygarlık MÖ 4000'de İndus Nehri kıyısı etrafında ortaya çıkmıştır. MÖ 1500'de Orta Asya'dan Hindistan'a gelen Ariler, burada racalıklar kurmuşlardır.

Hindistan'da ilk uygarlık MÖ 4000'de İndus Nehri kıyısı etrafında ortaya çıkmıştır. Verimli toprakları nedeniyle Hindistan bölgesi tarih boyunca çok kez istilaya uğramıştır. İlkçağ boyunca bu bölgede farklı dinler ve ırklar hüküm sürmüşlerdir.


MÖ 1500'de Orta Asya'dan Hindistan'a gelen Ariler burada merkezi otoriteyi sağlayamamışlardır. Bu yüzden racalık adı verilen küçük prenslikler kurmuşlar ve kast sistemi uygulamışlardır.

Mesleklerin babadan oğula geçtiği kast sisteminde aynı geleneğe bağlı keskin sınıflar vardır. Sınıflar arası geçişin yasak olması ve farklı milletlerden oluşması Hindistan'da milliyetçilik duygusunun gelişmesini engellemiştir.
  1. Brahmanlar: Kutsal yazıları (Veda) yorumlayan bilginler ve rahipler.
  2. Kşatriyalar: Askerler, prensler ve üst düzey memurlar.
  3. Vaişyalar: Tüccarlar, toprak sahipleri ve çiftçiler.
  4. Südralar: İşçiler
  5. Paryalar: Köleler
Ariler Hindistan'a Hinduizm'in kaynağı olan Brahmanizm dinini getirmişlerdir. Budizm, bu topraklarda doğmasına rağmen kast sistemi yüzünden yayılamamış, bu din daha çok Çin'de yayılmıştır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
İlkçağ Tarihi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir