10
İlkçağ Batı Uygarlıkları: Roma İmparatorluğu nedir?

Roma Uygarlığı Latinler, İtalikler ve Etrüskler tarafından MÖ 27 yılında İtalya'da kurulmuş ve 395 Kavimler Göçü sonrasında ikiye ayrılmıştır. Hristiyanlık bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Roma Uygarlığı Latinler, İtalikler ve Etrüskler tarafından MÖ 27 yılında İtalya'da kurulmuş ve Akdeniz havzasına hakim olmuş bir ilkçağ uygarlığıdır. Sınırları tüm Avrupa kıtası, Balkan Yarımadası, Mezopotamya, Mısır, Suriye, Kuzey Afrika ve Hindistan'a kadar uzanmıştır.


Roma İmparatorluğu sınırları

Yönetimde üç evre yaşanmıştır:
  1. krallık: ihtiyarlar meclisi, halk meclisi (kuria) ve senato görev almıştır.
  2. soylu cumhuriyeti: ülkeyi yöneten konsüller senatoya karşı sorumludur.
  3. imparatorluk
Miladi takvim ve Latin alfabesi
Mısır'ın güneş yılına dayalı takvimini İyonya ve Yunanlılar geliştirmişti. Son şeklini Roma uygarlığı vermiştir. Sezar'ın bu takvimde çalışmaları olmuştur.

Romalılar ayrıca Fenike harf alfabesini Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir.

Oniki Levha Kanunları
Toplum patrici (soylular), plep (halk) ve köleler olmak üzere üç sınıftı. Sınıf çatışmaları üzerine Oniki Levha Kanunları'nı düzenlenmiştir ki, günümüz Avrupa hukukunun temeli bu yasalara dayanır.

Hristiyanlık
İmparatorluğun Filistin bölgesine hakim olduğu dönemlerde Hristiyanlık dini ortaya çıkmıştır. Çok tanrılı dinlere inanan Romalılar Hristiyanlığın yayılmaması için çok büyük baskılar yapmışlardır. Fakat 313 yılında Milano Fermanı ile bu din serbest bırakılmış ve 381 yılında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir.

Çemberlitaş, Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı Roma uygarlığından kalan önemli yapıtlardır.


Ayasofya, İstanbul
 
Çöküş
395 Kavimler Göçü sonrasında ikiye ayrılmıştır.
  1. Batı Roma İmparatorluğu, 476'da yıkılmıştır.
  2. Doğu Roma İmparatorluğu, 1453 İstanbul'un fethi ile yıkılmıştır.
Katolik Batı Roma'ya, Latin kültürü; Bizans olarak bilinen Ortodoks Doğu Roma'ya ise Grek kültürü şekil vermiştir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
İlkçağ Tarihi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir