30 1910
İlkçağ medeniyetleri nelerdir?

İlkçağda yaşamış uygarlıklar tarihçiler tarafından yaşadıkları coğrafi bölgelere göre sınıflandırılmıştır. Romalılar, Hititler, Persler ve Çin Medeniyeti bunlardan bazılarıdır.

MÖ 3200'de Sümerler tarafından yazının bulunmasıyla maden devri kapanmış, tarih devirlerinden ilki olan ilkçağ başlamıştır. 375 kavimler göçüne (ya da 476 Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasına) kadar devam etmiştir.

İlkçağ medeniyetleri genellikle akarsu ve deniz kıyılarında kurulmuştur. Yaşadıkları döneme ait bilgiler bıraktıkları mimari eserlerden, ilkel yazılı kaynaklardan ve arkeolojik kazılardan elde edilmiştir. Medeniyetlerin insanlığa katkıları savaş, göç, istila, ticaret gibi etkileşimlerle günümüze kadar evrilerek gelmiştir.

Bu dönemde yaşamış uygarlıklar tarihçiler tarafından yaşadıkları coğrafi bölgelere göre sınıflandırılmıştır.
 
İlkçağ uygarlıkları
Batı uygarlıkları Ön Asya uygarlıkları Uzakdoğu uygarlıkları
Girit
Miken
Yunan
Helen
Roma
Mezopotamya
Mısır
Anadolu
İran
Doğu Akdeniz
Çin
Hint
 
Ön Asya uygarlıkları
Mezo
potamya
Mısır Anadolu İran Doğu Akdeniz
Sümerler
Elamlar
Akadlar
Asurlar
Babiller
Mısır Hitit
Frigya
Lidya
Urartu
İyonya
Medler
Persler
Fenike
İbraniler
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (2)
Katılıyor musun?
714

Güzel


19.10.2019

10/10

Bu Yoruma Cevap Yaz
Katılıyor musun?
012

vaaaaaaaaayyyyyy süper anlatmışsın


19.11.2020

10/10

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Konu
Tarih Bilimi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir