Favoriler Notlarım Geşmişim
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Saad Al Ghamdi
..
Mishary Rashid al Afasy
Turkce Okunus
bismi-llâhi-rraḥmâni-rraḥîm.
Suleyman Ates
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla
..diğer meâller
Elmalili Hamdi Yazir
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Saheeh International
In the name of Allah, the Entirely Merciful, the Especially Merciful.
Diyanet Isleri
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla:
Diyanet Vakfi
Rahman (ve) rahim (olan) Allah'ın adıyla.
Abdulbaki Golpinarli
Rahman ve rahim Allah adiyle
Ali Bulac
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla
Suat Yildirim
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla [59,22-24]
Yasar Nuri Ozturk
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
Edip Yuksel
Rahman ve Rahim ALLAH'ın ismiyle.
Ahmed Ali
In the name of Allah, most benevolent, ever-merciful.
Ahmed Raza Khan
Allah - beginning with the name of - the Most Gracious, the Most Merciful.
A. J. Arberry
In the Name of God, the Merciful, the Compassionate
Talal Itani
In the name of God, the Gracious, the Merciful.
Hasan al-Fatih Qaribullah and Ahmad Darwish
In the Name of Allah, the Merciful, the Most Merciful
Muhammad Sarwar
In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Wahiduddin Khan
In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful.
Abdullah Yusuf Ali
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
Tefsir Notları
Besmele
Bu ayet, besmele olarak da bilinir. İki üç besmele vardır:
  • Neml:30 ayetinde geçen besmele
  • Bir işe ya da bir Kur'an sûresine başlarken okunan besmele
  • Fatiha sûresinin ilk ayeti olan besmele
Anlam
Besmele, özel isim olan Allah lafzı ile başlayıp yalnızca Allah'a ait olan Rahman ismiyle devam etmiş ve hem Allah'a hem de insanlara nispet edilebilen Rahim ismi ile sonlanmıştır. Bu yönüyle anlamı özelden genele doğru genişlemiştir.

Bu ayette Arapça cümlenin temel öğleri olan fiil ve fail düşürülmüştür. Bu yönüyle Alak:1 ile benzeşmektedir. Bu ifade "selametle, dua ile" demek gibidir.

Merhamet
Allah çok merhamet edendir ve merhametin kaynağıdır. (Bakara:143, En'am:54, A'raf :156, Enbiya:107, Ahzab :43) Fatiha sûresinde iki kez, iki farklı sıfatı Rahman ve Rahim ismi kullanılarak Allah'ın merhameti vurgulanmıştır. Rahman, "özünde merhametli" Rahim ise "işinde merha­metli" demektir.
 
Arapça tahlil
Rahman (sıfat-ı müşeb­behe) ve Rahim (ism-i fail) sözcüklerinin Allah'ı niteleyen birer sıfat olduğuna dikkat ediniz.
 
ٱلرَّحِيمِ ٱلرَّحْمَٰنِ
بِسْمِ ٱللَّهِ 
Rahim Rahman Allah'ın adı ile
sıfat tamlamasının sıfatları isim tamlaması

"Allah'ın ismi" ifadesi En'am:121 ve Hud:41 ayetlerinde de geçmektedir.
İlgili Kayıtlar