Makale > Sosyal > BİLİM > Tarih Bilimi
0 8 4
Tarihte çağlar nelerdir?

Tarihi araştırmaların ifadesini ve aktarılmasını kolaylaştırmak için insanlık tarihindeki önemli olaylar baz alınarak tarih, belirli dönemlere ayrılır..

7 103 41 8
İlk, orta, yeni ve yakın çağ nedir?

MÖ 3200 yılında yazının bulunmasıyla tarih öncesi devirler sonra ermiştir. Yeni başlayan devir, tarih devirleri olarak adlandırılır ve dörde ayrılır: ..

2 30 19 10
İlkçağ medeniyetleri nelerdir?

İlkçağda yaşamış uygarlıklar tarihçiler tarafından yaşadıkları coğrafi bölgelere göre sınıflandırılmıştır. Romalılar, Hititler, Persler ve Çin Medeniy..