Makale > Sosyal > PSİKOLOJİ > Bellek
0 0 0
Çocukluk amnezisi nedir?

İnsanlar çocukluk yıllarına dair neredeyse hiçbir şey hatırlamazlar. Bu duruma çocukluk amnezisi denir.

0 0 0
Amnezide bellek nedir?

Kaza, felç, alkol, şok, uyarıcı ilaçlar gibi etkenlerden dolayı belleğini kısmi olarak kaybedenlere amnezi hastası denir.

0 0 0
Duygular belleği ve hatırlamayı nasıl etkiler?

Olayların duygusal içeriği nedeniyle hatırlanması ya da unutulması mümkündür. Bir olayın deneyimlendiği andaki baskın duygu hali uzun süreli belleği e..

0 0 0
Bilginin daha hızlı hatırlanması için bellek nasıl bir yöntem izler?

Bilginin kodlanırken kategorilere göre düzenlenmesi ve kodlandığı şartlara benzer şartlarda hatırlanması geri çağrılma sürecini hızlandırır...

0 0 10
Ket vurma nedir?

Bellekte bir bağlantı yolunun tek bir bilgiye ulaşması gerekir. Fakat bir bağlantı yolu birden fazla bilgiye ipucu ise bilgiler birbirine karışabilir...

0 0 0
Uzun süreli bellekte bilgi nasıl kodlanır ve hatırlanır?

Sözel bilgi uzun süreli bellekte anlama dayalı olarak kodlanır. Bellek kaydedeceği bilgiler arasında anlamlı ya da kurmaca bağlar kurar. Öğeler arasın..

0 0 0
Kısa süreli hafızadaki bilginin tekrarlama yöntemi kalıcı hale gelmesi ne d..

Tekrarlama, kısa süreli bellekteki bilginin bilinçli olarak yinelenmesidir. Bu türden bir bilgi yalnız işler bellekte aktif halde kalmaz, ayrıca uzun ..

0 0 0
Kısa süreli belleğin düşünme faaliyetinde işlevi denir?

Kısa süreli bellek, zihin üzerinde işlemler yapan ve geçici işlem sonuçlarını kaydeden bir yazboz tahtası gibidir.

0 0 0
Kısa süreli bellekte unutma ve geri çağırma nasıl gerçekleşir?

Kısa süreli bellekte unutmanın nedenleri öğelerin sönmesi ve belleğin sabit kapasitede olmasıdır. Kısa süreli bellekteki verilere ulaşmak için uzun sü..

0 0 0
Kısa süreli (işler) belleğin kapasitesi ne kadardır?

İşler bellek fonolojik ya da görsel formatta 7 ± 2 birim bilgi grubunu saklayabilir. Bu durum Miller kanunu olarak anılır.

0 0 2
Görsel ve fonolojik bellek nedir?

Fonolojik ve görsel kodlama kısa süreli bellek işlemleridir. Fonolojik bellekte sözel bilgiler, görsel bellekte sözel olarak tekrarlanması güç bilgile..

0 1 0
Zamansal bütünleştirme (görünür devamlılık) deneyi nedir?

Zamansal bütünleştirme paradigması duyusal belleğin görsel (ikonik) yanıyla ilgili bir görüştür. İkonik belleğin bilgiyi tutma süresi hakkında yapılan..

0 0 0
Sperling kısmi bildirim deneyi nedir?

George Sperling duyusal belleğin bilgiyi tutma süresinin yaklaşık saniyenin dörtte biri kadar olduğunu ve kapasitenin 10 birime kadar arttığını göster..

0 0 0
Açık ve örtülü bellek nedir?

Açık bellek, belirli bir zaman ve mekanda yaşanan geçmiş deneyimlerin tutulduğu alandır. Bu tür bilgiler bilinçli olarak (bilinç düzeyinde) geri çağr..

0 1 10
İnsan belleğinin üç depolama türü (duyusal, kısa ve uzun süreli bellek) ned..

İnsan belleği bilgileri farklı mekanizmalarla saklar. Bellekte bilginin depolanması üç türlüdür: Duyusal depo, Kısa süreli bellek, Uzun süreli bellek...

0 3 10
İnsan belleğinin üç evresi (kodlama, depolama, geri çağırma) nedir?

Belleğin üç evresi vardır: kodlama, depolama, geri çağırma. Bir bilginin unutulması bu evrelerden birinde yapılan hatayı ifade eder.