Makale > Fen > ASTRONOMİ > Temel Kavramlar
0 0 0
Gezegen nedir?

Gezegen, bir yıldızın çekiminde yörüngesel hareket yapan gök cisimidir. Gezegenin kütlesi enerjisi üretecek kadar fazla değildir fakat kendi kütleçeki..

0 0 0
Gökada (galaksi) nedir?

Galaksi, birçok gök cisiminin kütleçekim kuvveti ile bir araya gelerek oluşturduğu astronomik sistemdir. Güneş sistemi Samanyolu galaksindedir ve evre..

1 0 10
Uzay nedir?

Uzay, dünya ile diğer bütün gök cisimleri arasını dolduran madde ve enerji dokusudur.

2 13 0 10
Astronominin çalışma alanları (alt dalları) nelerdir?

Astronomi biliminin altı çalışma alanı vardır: arkeoastronomi, astromatematik, astrofizik, astrokimya, astrobiyoloji, astrojeoloji.

0 0 0
Astronomi nedir?

Astronomi, gök cisimlerinin ve gök olaylarının yapısını ve oluşumunu inceleyen disiplindir.

0 4 10
Gökküre nedir?

İçinde bütün gök cisimlerinin bulunduğu merkezinde dünya (yerküre) olduğu varsayılan sanal küreye gökküre denir. Gökküre, evrenin dünya merkezli model..