Makale > Sosyal > COĞRAFYA > Dünya
4 56 34 7
Dönence nedir?

Dönenceler, güneş ışınlarının dünyaya dik vurduğu son noktalardır. Ekvatorun kuzey ve güneyindeki bu iki sınır noktasına sırasıyla yengeç ve oğlak dön..

6 39 9 10
Gündönümü (solstis) nedir?

Gündönümü, en uzun gün ve gecelerin yaşandığı gündür. Aynı zamanda yaz ve kış mevsimlerinin başlangıcı olarak da kabul edilir. Gündönümünden sonra gün..

0 1 0
Ekinoks nedir?

Ekinoks, yılda iki kez tekrarlanan gündüz ile gecenin eşit olduğu gündür. Ekinoks gününden önce ve sonra gece-gündüz süresi arasındaki eşitlik bozulur..

5 18 19 6
Aydınlanma çemberi nedir?

Aydınlanma çemberi, dünyanın aydınlık yarısı ile karanlık yarısını birbirinden ayıran hayali çember şeklindeki hattır.

2 32 13 8
Ekliptik düzlem nedir?

Dünyanın güneşin çevresinde döndüğü yörünge düzlemine ekliptik (tutulma) düzlemi denir.