Din > Dinler > ASTROLOJİ > Astroloji Kavramları
0 0 6
Astrolojide kullanılan gezegenler nelerdir?

Kadim zamanlardaki 7 gezegene daha sonradan keşfedilen üç gezegen eklendiğinde bugün astrolojide toplam on tane gök cismi kullanılmaktadır.

11 12 6 8
Burçların sembollerle gösterimi nasıldır?

Astrolojide yıldız haritası yorumu yaparken burçların ve gezegenlerin isimleri yerine sembolleri yazılır. Zodyağın astrolojik sembollerle gösterilmesi..

1 27 1 10
Burçların tarihleri nasıl belirlenmiştir?

Mevsimlerin canlılar üzerindeki etkisini gözlemleyen insanoğlu güneşin burçlardan geçişini gözyüzündeki takımyıldızlarla isimlendirmişlerdir. Mevsimle..

8 4 0
Güneş burcu nedir? Bir kişinin burcu nasıl belirlenir?

Bir insanın doğduğu anda yıldızların konumunu gösteren yıldız haritasında güneşin bulunduğu pozisyon onun burcu olarak ifade edilir.

3 18 5 10
Burç nedir?

Astrolojide gökkürede yer alan 12 takımyıldızdan her birine burç nedir. Horoskopta çizilen göksel haritada bir daire üzerine yerleştirilmiş 12 bölümd..

0 0 0
Astrolojide ev kavramı nedir?

Doğum haritaları 12 bölümden oluşur, her bir bölüme ev denir. Halka üzerinde saatin tersi yönünde 1'den 12'ye kadar her evin bir numarası vardır...

0 1 0
Horoskop nedir?

Horoskop, burçların gökyüzünde bulundukları konumu gösteren şemadır.

0 2 0
Zodyak nedir?

Zodyak, içinde güneş, ay, gezegenler ve yıldızların döndüğü bir gökküre kuşağıdır. Astrolojide zodyak, "burçlar kuşağı" olarak bilinir. Bu kuşak, düny..

0 1 0
Doğum haritası (yıldız haritası) nedir?

Kişinin doğduğu anda gök cisimlerinin konumunu gösteren sembolik şemaya "doğum anı yıldız haritası" ya da "astroloji doğum haritası" denir.

0 39 3 10
Astrolog (müneccim) nedir?

Müneccim, yıldız bilimci demektir. Osmanlı’da müneccimler saraya bağlı çalışan bilim adamlarıydı. Birincil görevleri, gök cisimlerini gözlemleyerek ve..

0 1 0
Astroloji nedir?

Astroloji, gezegen ve yıldızların insanlar üzerindeki etkisini yorumlayan disiplindir. Çeşitli bilim dallarından yararlansa da astronomi gibi bir bili..