Din > Dinler > EZOTERİZM > Ezoterik Kavramlar
0 0 0
Ezoterizm (Okültizm) nedir?

Ezoterizm, içe yönelik bilgidir ve belirli kişilerin içselliği ile sınırlandırılmış felsefi öğretilerdir. Bu öğretiler herkes tarafından bilinen egzot..