Din > Kur'an > İSLAM > Kuran'ın Yapısı
1 38 14 10
Mekki ve Medeni sûre nedir?

Kur'an sûrelerinden hicret öncesi inenlere Mekki, hicret sonrasında Medine'de inenlere ise Medeni sûre denir.

0 0 0
Medeni sûre nedir?

Hicret sonrasında Medine'de inen sûrelere Medeni sûre denir.

3 12 6 10
Kur'an sûrelerinin isimleri nasıl verilmiştir?

Sûreler isimlerini içerdiği konudan, ele aldığı kıssadan, içinde geçen bir kelimeden ya da başındaki hece harfinden almıştır.

0 2 1
Kur'an ayetleri nasıl belirlenmiştir?

Kur'an metnindeki ayetlerin belirlenmesinde belirli bir kural yoktur. Yalnızca bir kelimeden oluşan ayetler olduğu gibi bir sayfa uzunluğunda ayetler ..

3 14 14 8
Ayet ne demektir?

Ayet, Kur'an metninin en küçük birimleridir.

0 0 0
Kur'an sûreleri nasıl başlar, fevatihu's süver nedir?

Fevatihu's süver, tefsir literatüründe Kur'an'daki sûrelerin başlangıç ayetlerinin gruplandığı 10 kategoriye verilen addır.

1 2 10
Mekki sûre nedir?

Hicret öncesinde Mekke'de inen sûrelere Mekki sûre denir.

1 6 10
Sûre ne demektir?

Sûre, belirli ayetlerin oluşturduğu Kur'an bölümleridir.

1 3 10
Kur'an'da kaç ayet vardır?

Kur'an'daki toplam ayet sayısı 6236'dır. Her sûre başındaki besmeleler de eklendiğinde bu sayı 6348 olur.

58 579 157 8
Kuran-ı Kerim'de kaç tane sûre vardır ve anlamları nelerdir?

Kuran-ı Kerim'de 114 tane sûre vardır.