Din > Dinler > UZAKDOĞU > Hinduizm
0 1 0
Hinduizm'de Om hecesi nedir?

Om Hinduizm'deki en önemli simge ve ses hecesi (mantra)'dir ve kökeni vedik yazıtlara dayanır. Bu hece "o" sesini veren "a ve u" ünlüleriyle "m" sesin..

0 0 0
Karma nedir?

Karma yasası, doğum-ölüm-doğum-yeniden doğum döngüsünü sürecini düzenleyen prensiptir.

1 0 10
Samsara nedir?

Samsara Hinduizm'de doğum-ölüm-tekrar doğum döngüsünü (reenkarnasyon, tenasüh, ruh göçü) tanımlayan kavramdır.

1 0 0
Hinduizm'de Trimurti (üçlü tanrı) ne demektir?

Trimurti (üç from), Hinduizm'de bir forma dönüştürülerek kişiselleştirilmiş kozmik güçlerdir. Bu üç tanrı üçlemesine trimurti (trinity) denir...

0 0 0
Hinduizm nedir?

Hinduizm kurucusu bilinmeyen ve kutsal kitabı vedalar olan mistik dindir.

0 0 0
Hinduizm'de Rigveda (tanrılar için methiye) nedir?

Vedaların en eski kutsal metni olan RigVeda, tanrılara şükür ve saygı için yazılmış methiyelerdir. RigVeda'da tanrı kabul edilen doğa güçleri kişileşt..

0 3 0
Hinduizm'de Vedalar nedir?

Vedalar, antik Hindistan'daki kadim yazmalardır. Sanskrit edebiyatının ve Hintlilerin kutsal kitaplarının bilinen en eski yazmalarıdır. Eski Hint rahi..