Makale > Fen > FİZİK > İzafiyet Teorisi
0 1 0
Büyükbaba paradoksu nedir?

Geçmişe zaman yolculuğu yapan bir kişi büyükbabasını öldürürse ne olur?

1 0 0
Zamanın genleşmesi ne demektir?

Zaman genleşmesi (time dilation) özel görelilik kuramının bir sonucudur ve hareket halindeki saatlerin hareketsiz haldeki durumlarına göre geri kalma..

0 0 0
Kutuya çubuk sığdırma paradoksu nedir?

Boyu 10 metre olan bir çubuk, 10 metre boyundaki bir kutuya koyulacaktır. Çubuk ışık hızının %87'si ile kutuya doğru hareket etmektedir. Çubuk kutuya ..

0 0 0
Tren paradoksu (eşzamanlılığın göreli olması) nedir?

Özel görelilik kuramının iki temel ilkesinden biri olan "bütün gözlemcilere göre ışık hızının hep aynı değerde olması" Newton fiziğine alışık insan sa..

0 0 7
Özel görelilik kuramı (izafiyet teorisi) nedir?

Einstein, Newton mekaniğinin temeli olan mutlak uzay ve mutlak zamanın (herkes için aynı işleyen tek zaman) var olmadığını, uzayın ve zamanın gözlemci..