Makale > Fen > FİZİK > Optik
0 0 0
Bolometre (ışınımölçer) nedir?

Balometre, cisimlerin sıcaklıkları nedeniyle yaydığı ışınımı bütün dalga boylarında ölçmek için kullanılan cihazdır.

1 0 0
Sürekli spektrum (sürekli tayf) nedir?

Bir spekturumu oluşturan renkler arasında kesinti olmadığında buna sürekli spektrum denir. Sürekli spektrumda siyah çizgiler oluşmaz.

0 1 0
Newton prizma (ışık, renk) deneyi nedir?

Newton, güneş ışığını bir prizmadan geçirerek yaptığı deneyde beyaz ışığın aslında birçok rengin (kırmızı, turuncu, sarı yeşil, mavi, mor) birleşimi o..

0 0 0
Elektromanyetik spektrum (tayf) nedir

Doğadaki bütün ışınımların, onlara ait dalga boyu, frekans ve enerji arasındaki ilişkilerle oluşturulmuş bir gösterim biçimidir. Spektrumda temelde ye..

0 1 0
Yarı geçirgen ayna nedir?

Hüzme bölücü (beamsplitter, beam divider), optik bir ışın demetini iki ya da daha çok sayıda demete bölen aynalı düzenektir. Gelen ışığı, birbirine di..

0 0 0
Michelson-Morley deneyi nedir?

Michelson–Morley deneyi, 1887'de Albert Michelson ve Edward Morley tarafından yapılmıştır. Deneyin asıl amacı eter maddesinin (esir madde) var olduğun..

0 1 0
Esir maddesi hipotezi nedir?

Esir (eter, ether, aether), uzayın yapısını oluşturduğu düşünülen maddedir. 20. yy'a kadar esir maddesinin varlığı, ışık ve yerçekimi gibi etkilerin n..

2 11 7 10
Işık (renk) tayfı nedir?

Görünür ışık insan gözünün algılayabildiği ışık türüdür ve kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ve bu renklerin çeşitli tonlarından oluşur. Görünü..

0 4 10
Işık ve renk arasındaki ilişki nedir?

Işık sahip olduğu dalga boyuna göre farklı renklerde görünür. Üç temel renk olan kırmızı, yeşil ve mavi bir araya gelerek beyazı oluşturur. Hiç ışık o..

0 1 0
Doppler Etkisi (Kayması) nedir?

Yıldızların uzaklığının hesaplanması ve radar gibi uygulamalar Doppler etkisinin su, ışık, radyasyon, radyo dalgaları gibi dalga özelliği gösteren her..