Makale > Fen > ASTRONOMİ > Güneş Sistemi
1 0 10
Güneş sistemindeki gezegenler nasıl sınıflandırılmıştır?

Gezegenler en temelde gezegen ve cüce gezegen olmak üzere ikiye ayrılır. Gezegenler, iç (karasal) gezegen ile dış (dev) gezegen; dev gezegenler ise ga..

0 0 0
Dış gezegen (dev gezegen) nedir?

Dış gezegenler, güneş sisteminin dış kısmında yer alan dört gezegendir: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bu gezegenlerin kayaç yüzeyleri yoktur. Halka..

0 0 0
Neptün gezegeni hakkında bilgi verir misiniz?

Neptün, güneş sistemindeki son gezegendir. Bir buz devi olan Neptün, çıplak gözle görülemez. 1846 yılında keşfedilen Neptün'ün yapısı Uranüs ile benze..

0 0 0
Uranüs gezegeni hakkında bilgi verir misiniz?

Uranüs, güneş sistemindeki yedinci gezegendir. 1781'de keşfedilen Uranüs, bir buz devidir ve kendi yanı üzerinde, dünyaya zıt yönde döner. Mavi rengi ..

0 0 0
Satürn gezegeni hakkında bilgi verir misiniz?

Güneş sistemindeki altıncı gezegen olan Satürn, en çok sahip olduğu halka sistemi ile bilinir. Bir gaz devi olan gezegen, Jüpiter'den sonra en büyük g..

0 1 0
Jüpiter gezegeni hakkında bilgi verir misiniz?

Jüpiter, güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneşe göre konumu beşinci sıradadır. Jüpiter, bir gaz devidir.

0 1 0
Mars gezegeni hakkında bilgi verir misiniz?

Güneş sisteminin dördüncü gezegeni olan Mars, dünyanın yarısı kadar büyüklüğe sahiptir. Kızıl Gezegen olarak da bilinir. Mars yüzey şekilleri bakımınd..

0 0 0
Venüs gezegeni hakkında bilgi verir misiniz?

Venüs, güneş sistemindeki ikinci gezegendir. Büyüklüğü dünya ile hemen hemen aynıdır. Çoban Yıldızı, Akşam Yıldızı, Sabah Yıldızı olarak da bilinir...

0 0 0
Merkür gezegeni hakkında bilgi verir misiniz?

Güneşe en yakın gezegen olan Merkür, güneş sisteminin en küçük gezegenidir.

0 1 0
İç (karasal, yersel) gezegen nedir?

İç gezegenler güneş sisteminde yer alan ilk dört gezegen olan Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Bu gezegenlerin katı yüzey şekilleri vardır...

0 0 0
Güneş Sistemi nedir?

Güneş sistemi, Samanyolu galaksisi içinde yer alan güneş ve güneşin etrafında belirli bir yörüngede hareket eden bütün gök cisimleri ile bunların uydu..

1 11 5 7
Gezegenler ne zaman keşfedilmiştir?

Çıplak gözle izlenebilen beş gezegenin varlığı (Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn) eski çağlardan beri bilinmektedir. Uranüs ve Neptün 19.yy'da k..

2 6 6
Güneş sisteminde kaç tane gezegen vardır?

Güneş sisteminde sekiz gezegen vardır. Güneş'e olan uzaklıklarına göre gezegenler: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün...