Makale > Sözlük > ARAPÇA > Ayetlerden Örnekler
0 0 0
Kur'an'da isimleri geçen havyanlara ayetlerden örnekler verir misiniz?

Kur'an'da isimleri geçen hayvan türlerine ait örnek ayetler.

1 0 0
İstif'âl bâbı ayetlerden örnek verir misiniz?

İstif'âl bâbına ayetlerden örnekler.

4 1 6
1 ila 10 arası rakamlara ayetlerden örnekler verir misiniz?

1 ila 10 arası rakamlara ayetlerden örnekler.

0 0 0
Huruf-u mukattaa harflerine ayetlerden örnek verir misiniz?

29 sûrenin başında yer alan huruf-u mukattaa harflerine ayetlerden örnekler.

1 0 0
Yemin harflerine ayetlerden örnek verir misiniz?

Yemin harleri olan vav (وَ) ve te(تَ) harflerine ayetlerden örnekler.

0 0 0
Zarflara ayetlerden örnek verir misiniz?

Mekan ve zaman zarflara ayetlerden örnekler.

1 0 0
İsimlerin tesniye (ikili) yapılmasına ayetlerden örnek verir misiniz?

Tesniye (ikil) isimlere ayetlerden örnekler.

0 1 10
İsim tamlamasına (muzaf-muzafun ileyh) ayetlerden örnek verir misiniz?

İsim tamlamasına ayetlerden örnekler.

0 0 0
Olumsuzluk edatına (la لاَ) ayetlerden örnek verir misiniz?

Lâ edatına Kur'an ayetlerinden örnekler.

0 0 0
Lâkinne edatına (لَكِنَّ) ayetlerden örnek verir misiniz?

Lakinne edatına ayetlerden örnekler.

0 0 0
Benzetme edatına (كَأَنَّ) ayetlerden örnek verir misiniz?

Benzetme edatına (كَأَنَّ) ayetlerden örnekler.

0 0 0
Beklenti edatına (leâlle لَعَلَّ) ayetlerden örnek verir misiniz?

Beklenti edatına (lealle لَعَلَّ) ayetlerden örnekler.

0 0 0
Temenni edatına (لَيْتَ) ayetlerden örnek verir misiniz?

Temenni edatı leyte'ye (لَيْتَ) ayetlerden örnekler.

0 0 0
Enne edatına (أَنَّ) ayetlerden örnek verir misiniz?

Enne edatına ayetlerden örnekler.

0 0 0
Pekiştirme edatına (إِنَّ şüphesiz, muhakkak ki) ayetlerden örnek verir mis..

Pekiştirme edatı inne'ye (إِنَّ) ayetlerden örnekler.

0 0 0
İsm-i tafdil'e (derecelendirme sıfatı) ayetlerden örnek verir misiniz?

İsm-i tafdil'e (derecelendirme sıfatı) ayetlerden örnekler.

0 0 0
Tefsir cümlesine (.. diye) ayetlerden örnek verir misiniz?

Tefsir cümlesi ve harf-i tefsir edatına ayetlerden örnekler.

0 0 0
İsm-i mevsullere ayetlerden örnek verir misiniz?

Hususi ve müşterek ism-i mevsullere ayetlerden örnekler.

1 0 0
Arapçada (كاَنَ) kâne fiilinin kullanımına ayetlerden örnek verir misiniz?..

Kâne yardımcı fiilinin kullanımına ayetlerden örnekler.

1 0 0
Şart edatlarına ayetlerden örnek verir misiniz?

Apapça'da şart edatlarının kullanımına ayetlerden örnekler.

4 1 10
Emir kiplerine ayetlerden örnek verir misiniz?

Emir kiplerine ayetlerden örnekler.

1 0 10
Lemma edatına (لَماَّ) ayetlerden örnek verir misiniz?

Lemma edatına ayetlerden örnekler.

0 0 0
Arapça'da geçmiş zamanda fiilin olumsuz haline ayetlerden örnek verir misin..

Geçmiş zamanda fiilin olumsuz haline ayetlerden örnekler.

1 0 10
İşaret zamirlerine ayetlerden örnek verir misiniz?

İşaret zamirlerine ayetlerden örnekler.

0 0 0
Atıf edatlarına ayetlerden örnek verir misiniz?

Atıf edatlarına ayetlerden örnekler.

4 0 0
Arapçada ayrı (munfasıl) zamirlere ayetlerden örnek verir misiniz?

Arapça'da munfasıl zamirlere ayetlerden örnekler.

0 0 0
Arapçada birleşik (muttasıl) zamirlere ayetlerden örnek verir misiniz?

Birleşik (muttasıl) zamirlere ayetlerden örnekler.

2 3 0
Arapça'da cer harflerine ayetlerden örnek verir misiniz?

Cer harflerine ayetlerden örnekler.

3 12 3 0
Arapçada geniş zaman (muzari) fiil çekimine ayetlerden örnek verir misiniz?..

Arapçada geniş zaman (muzari) fiil çekimlerine şahıslara göre ayetlerden örnekler.

1 14 3 10
Arapçada geçmiş zaman (mazi) fiil çekimine ayetlerden örnek verir misiniz?..

Arapçada geçmiş zaman (mazi) fiil çekimlerine şahıslara göre ayetlerden örnekler.