Makale > Sözlük > ARAPÇA > İsim
0 1 0
Arapçada zincirleme isim tamlamasının yapısı nasıldır?

Zincirleme isim tamlaması en az iki isim tamlamasından oluşur ve Türkçeye tercümesi soldan sağa olacak şekilde yapılır.

1 0 0
Arapçada zamirler isim tamlamalarında nasıl yer alır?

Arapça isim tamlamasında tamlayan zamirle birleşirse el takısı almaz ama yine de belirli isim olur.

10 31 9 9
Arapçada çoğul isim (cemi) nasıl yapılır?

Arapça çoğul isimler (cemi) düzenli (salim) ve kırık (mükesser) olmak üzere iki çeşittir. Düzenli çoğullara çoğul eki eklenir. Kırık çoğullarda tekil ..

12 28 22 7
Arapçada ikili isim (tesniye) nasıl yapılır?

Arapçada tesniye (müsenna), aynı türden iki varlığı ifade eden isimlerdir.

1 1 10
Arapçada müfred, tesniye ve cemi ne demektir?

Arapçada isimler sayı bakımından üçe ayrılır: müfred (tekil), tesniye (ikili) ve cemi (çoğul).

2 15 2 0
Arapça bir kelimenin isim olduğu nasıl anlaşılır, ismin alametleri nelerdir..

Bir kelimenin başına harf-i tarif, cer harfi ya da nida harfleri; sonuna tenvin veya yuvarlak te gelmesi onun isim olduğunu gösterir.

5 1 7
Arapça isimlerin dişil olduğu nasıl anlaşılır, müenneslik alametleri nelerd..

Arapçada bir isimin dişil (müennes) olduğunu gösteren üç ek vardır. Bunlar yuvarlak te (ةُ), uzun elif (اء) ve kısa elif (ى).

6 35 4 8
Arapçada isim tamlaması (izafet) nasıl yapılır?

Arapçada anlamca biri diğerini sahiplik yönünden tamamlayan iki ismin oluşturduğu öbekte tamlayana "muzafun ileyh", tamlanana "muzaf" denir.

0 1 0
Arapçada alet (araç-gereç) isimleri nasıl oluşturulur?

Arapçada araç-gereç isimleri oluşturulurken ismin başına mim (م) harfi getirilir. Böyle isimlere ism-i alet denir.

1 0 0
Arapçada yapma masdar nasıl yapılır?

Sıfat anlamı veren yapma masdarın diğer adı masdar-ı cali'dir. İsimlerin sonuna يَّة ilavesiyle yapılır.

2 3 10
Arapçada mimli masdar (mim harfi ile masdar) nasıl yapılır?

Mimli masdar, başında fazladan bir mim harfi (م) bulunan masdardır. Fiile işin yapıldığı yer veya zaman anlamı verir.

9 10 3 10
Arapçada fiiler nasıl mastar (masdar) yapılır?

Arapçada bir fiilin en az bir tane masdarı vardır. Masdar, fiilin isimleşmiş halidir. Fiillerin masdarları iki şekilde yapılır: mimli masdar ve yapma ..

1 11 5 7
Arapçada mastar (masdar) ne demektir?

Masdar, bir iş veya oluşu (gitmek, konuşmak, okumak, gelmek gibi), zamana bağlı olmaksızın anlatan isim cinsinden kelimelerdir. Türkçede fiillerin son..

1 1 0
Arapça dil bigisinde şahıslar nasıl ifade edilir?

Arapçada Türkçe'den farklı olarak erkek ve bayana ek olarak ikili şahıs vardır. Fakat "ben, biz ve ikimiz" şahıslarında fiil çekimi yapılırken erkek b..

1 0 0
Arapçada belirli ve belirsiz (cins) isim nasıl yapılır?

Harf-i tarif, elif-lam (اَلْ) takısıdır. Başına geldiği ismi genellikle belirli yapar.