Makale > Sözlük > ARAPÇA > İsim
0 10
Arapçada zincirleme isim tamlamasının yapısı nasıldır?

Zincirleme isim tamlaması en az iki isim tamlamasından oluşur ve Türkçeye tercümesi soldan sağa olacak şekilde yapılır.

0 00
Arapçada zamirler isim tamlamalarında nasıl yer alır?

Arapça isim tamlamasında tamlayan zamirle birleşirse el takısı almaz ama yine de belirli isim olur.

7 26 89
Arapçada çoğul isim (cemi) nasıl yapılır?

Arapça çoğul isimler (cemi) düzenli (salim) ve kırık (mükesser) olmak üzere iki çeşittir. Düzenli çoğullara çoğul eki eklenir. Kırık çoğullarda tekil ..

5 17 226
Arapçada ikili isim (tesniye) nasıl yapılır?

Arapçada tesniye (müsenna), aynı türden iki varlığı ifade eden isimlerdir.

1 010
Arapçada müfred, tesniye ve cemi ne demektir?

Arapçada isimler sayı bakımından üçe ayrılır: müfred (tekil), tesniye (ikili) ve cemi (çoğul).

2 13 20
Arapça bir kelimenin isim olduğu nasıl anlaşılır, ismin alametleri nelerdir..

Bir kelimenin başına harf-i tarif, cer harfi ya da nida harfleri; sonuna tenvin veya yuvarlak te gelmesi onun isim olduğunu gösterir.

2 15
Arapça isimlerin dişil olduğu nasıl anlaşılır, müenneslik alametleri nelerd..

Arapçada bir isimin dişil (müennes) olduğunu gösteren üç ek vardır. Bunlar yuvarlak te (ةُ), uzun elif (اء) ve kısa elif (ى).

4 30 28
Arapçada isim tamlaması (izafet) nasıl yapılır?

Arapçada anlamca biri diğerini sahiplik yönünden tamamlayan iki ismin oluşturduğu öbekte tamlayana "muzafun ileyh", tamlanana "muzaf" denir.

0 10
Arapçada alet (araç-gereç) isimleri nasıl oluşturulur?

Arapçada araç-gereç isimleri oluşturulurken ismin başına mim (م) harfi getirilir. Böyle isimlere ism-i alet denir.

1 00
Arapçada yapma masdar nasıl yapılır?

Sıfat anlamı veren yapma masdarın diğer adı masdar-ı cali'dir. İsimlerin sonuna يَّة ilavesiyle yapılır.

1 310
Arapçada mimli masdar (mim harfi ile masdar) nasıl yapılır?

Mimli masdar, başında fazladan bir mim harfi (م) bulunan masdardır. Fiile işin yapıldığı yer veya zaman anlamı verir.

6 310
Arapçada fiiler nasıl mastar (masdar) yapılır?

Arapçada bir fiilin en az bir tane masdarı vardır. Masdar, fiilin isimleşmiş halidir. Fiillerin masdarları iki şekilde yapılır: mimli masdar ve yapma ..

1 47
Arapçada mastar (masdar) ne demektir?

Masdar, bir iş veya oluşu (gitmek, konuşmak, okumak, gelmek gibi), zamana bağlı olmaksızın anlatan isim cinsinden kelimelerdir. Türkçede fiillerin son..

0 10
Arapça dil bigisinde şahıslar nasıl ifade edilir?

Arapçada Türkçe'den farklı olarak erkek ve bayana ek olarak ikili şahıs vardır. Fakat "ben, biz ve ikimiz" şahıslarında fiil çekimi yapılırken erkek b..

1 00
Arapçada belirli ve belirsiz (cins) isim nasıl yapılır?

Harf-i tarif, elif-lam (اَلْ) takısıdır. Başına geldiği ismi genellikle belirli yapar.