Makale > Sözlük > ARAPÇA > Edat
1 0 0
Arapçada olumsuzluk edatı (lâ لاَ) nasıl kullanılır?

Lâ edatı, inne ve benzerleri grubuna dahil olan bir edattır. Kendini takip eden ismin yokluğunu gösterir. "hiç bir, hiç, yok" anlamı katar.

1 0 0
Arapçada lâkinne edatı (لَكِنَّ) nasıl kullanılır?

Lakinne edatı, cümlenin anlamına "ama, fakat, lâkin, ancak, ne var ki" gibi anlamlar katar.

0 0 0
Arapçada benzetme edatı keenne (كَأَنَّ) nasıl kullanılır?

Keenne edatı (كَأَنَّ), cümlenin anlamına "gibi, sanki, güya, ..yor gibi, mış gibi, ..casına. ...ecek gibi, ..a benzer" gibi anlamlar katar...

0 0 0
Arapçada beklenti edatı leâlle (لَعَلَّ) nasıl kullanılır?

Leâlle edatı, inne ve benzerleri grubuna dahil olan bir edattır. Cümlenin anlamına "belki, ola ki, ihtimal ki, umulur ki" anlamı katar.

0 1 0
Arapçada temenni edatı (leyte, لَيْتَ) nasıl kullanılır?

Leyte edatı (لَيْتَ), temenni bildirir ve cümlenin anlamına "keşke, ne olaydı, ne olurdu" manalarını katar.

2 1 10
Arapçada enne edatı (أَنَّ) nasıl kullanılır?

Enne edatı, önüne geldiği cümleciğe masdar manasını "..ki, ..dığını, ...eceğini, ...olduğu" anlamını ekleyerek bağlaç olarak kullanılır...

2 11 2 0
Arapçada inne (إِنَّ) ve benzerleri ne demektir?

Yapı ve cümledeki görevleri bakımından إِنَّ edatına benzeyen altı edata "inne ve kardeşleri" denir.

0 0 0
Arapçada pekiştirme edatı inne (إِنَّ) nasıl kullanılır?

İnne edatı, inne ve benzerleri grubuna dahil olan bir edattır. Cümlenin anlamına "muhakkak ki, doğrusu, kesinlikle, şüphesiz, gerçekten, elbette, şüph..

0 2 0
Arapçada masdar yapan edatlar (masdar edatları) nelerdir?

أَنْ fiil cümlesinin, أَنَّ isim cümlesinin önüne geldiğinde, o cümlenin anlamını masdara çevirir.

0 0 10
Arapçada şart edatları nelerdir?

Şart edatları geniş ve geçmiş zamanlı fiiler içeren cümlelerde fiilin başına geldiğinde şart (eğer -se, ise) anlamı verirler. Şart edatının yeraldığı ..

1 0 0
Arapçada '-dığı zaman, -dığında' anlamı (..geldiğinde..) nasıl elde edilir?..

لَماَّ edatı fiil-i mazinin (geçmiş zaman) önüne geldiğinde '-dığı zaman, -dığında' manası verir. Burada mazi fiil, muzari (geniş zaman) anlamı kazanı..

1 0 0
Atıf ne demektir, Arapça'da atıf edatları nelerdir?

Atıf, kelime ya da cümleleri aynı hükme bağlamaktır. Arapça'da atıf 10 edat kullanılarak yapılır.