Makale > Sözlük > ARAPÇA > Cümle
0 0 0
Arapça bir cümlede yeminin cevabı ne demektir?

Arapçada cümlenin yemin harlerinden sonra gelen ve نَّ (inne), لَ (le) ya da لَقَدْ (lekad) edatları ile başlayan kısmına yeminin cevabı denir...

1 0 0
İsim cümlesinin öğeleri nasıl belirlenir?

İsim cümlesinde fiil bulunsa bile öğeleri fail-fiil-mef'ul değil, öznesi mübteda ve haberi de bir fiil cümlesi, öğeleri ise mübteda-haber şeklindedir...

1 20 5 0
İsim cümlesinin öğeleri (mübteda haber) nelerdir?

Mübteda, cümlenin öznesidir. Haber ise cümlenin yüklemidir ve mübtedadan sonra gelir. Haber, mübteda hakkında bilgi verir.

0 0 0
Arapçada isim cümlesinin yapısı nasıldır?

İsimle başlayan cümlelere isim cümlesi denir. Mübteda-haber olmak üzere iki öğesi vardır.

0 0 7
Arapçada tefsir cümlesi ne demektir?

Masdar edatı olan أَنْ emir fiilinin önüne geldiğinde, cümlenin manasını masdar yapar ve "diye" anlamı verir. Burada أَنْ harf-i tefsir ve ardında ge..

0 1 0
Arapçada ortak ism-i mevsul ne demektir?

Kendisinden sonra gelen cümleyi açıklayan isimlere ism-i mevsul denir. Özel halleri olmayan yani şahıslara göre çekim yapılmayan, ortak kelimelere (مَ..

0 0 0
Arapçada çekimli ism-i mevsul ne demektir?

Kendisinden sonra gelen cümleyi açıklayan isimlere ism-i mevsul denir. Özel halleri olan yani şahıslara göre çekim yapılan isimlere (اَلَّذِي) 'hususi..

0 0 0
Arapçada özne-yüklem (fail-fiil) uyumu nasıl sağlanır?

Bir fiil cümlesinde, özne bizzat cümlenin içindeyse fiil çekimi 3. tekil şahıs (o) gibi yapılır. Bu durumda yalnız öznenin eril mi dişil mi olduğu anl..

0 0 0
Arapçada isim ve fiil cümlesi ne demektir?

Arapçada iki tür cümle vardır. İsimle başlayan cümlelere isim, fiille başlayan cümlelere ise fiil cümlesi denir.

10 30 7 8
Arapça cümlede fiil, fail, mef'ul ne demektir?

Fiil bir "işi yapma eylemi", fail "o işi yapan" ve mef'ul ise yapılan "işten etkilenen" şeydir.

0 0 0
Arapçada basit bir cümlenin yapısı nasıldır?

Arapçada bir kelime isim, fiil ya da harftir. Kelimelerin birleşmesinden cümle oluşur.