Makale > Sözlük > ARAPÇA > Fiil
0 2 0
Arapça'da istif'âl bâbı nedir, nasıl yapılır?

Arapça'da üç harfli bir kök fiile اِ س ت harfleri eklenerek elde edilen yeni fiile istif'âl bâbı ile türetilmiş mezid fiil denir.

0 0 0
Arapçada iftiâl bâbı nedir, nasıl yapılır?

İftiâl bâbı, infiâl bâbına benzer; ek olarak gayret ve istek belirtir.

0 0 0
Arapçada infiâl bâbı nedir, nasıl yapılır?

İnfiâl bâbı ile kurulmuş bir fiil, failin yaptığı işin kendine döndüğünü ifade eder.

0 0 0
Arapçada müfâale bâbı nedir, nasıl yapılır?

Fiilin birinci harfinden sonra bir elif ilave etmek suretiyle eyleme işteşlik anlamı katılır.

2 0 0
Arapçada tef'il bâbı nasıl yapılır?

Tef'il bâbında fiilin orta harfi şeddelenerek fiile ettirgen, oldurgan ya da abartılı yapıldığı anlamı katılır.

3 2 0
Arapçada if'âl bâbı nasıl yapılır?

Bir fiilin başına hemze eklenmesiyle oluşturulan fiilin kalıbına if'âl bâbı denir. Fiile ettirgen ya da oldurgan anlamı katar.

0 0 10
Arapçada müteaddi (geçişli) ve lâzım (geçişsiz) fiil ne demektir?

Müteaddi fiil, geçişli fiildir ve nesne alır. Lazım fiil, geçişsiz fiildir ve nesne almaz.

1 0 10
Arapçada mücerred (kök) fiil ne demektir?

Herhangi bir ilave harf almamış, kök halinde bulunan fiile mücerred fiil denir.

2 2 0
Arapçada mezid (harfleri artırılmış) fiil nedir?

Bir fiilin kök harflerine harf eklenmesiyle oluşturulan yeni fiile "mezid fiil", "harfleri artırılmış fiil" ya da "ilaveli fiil" denir.

0 0 0
Arapçada (كاَنَ) kâne fiili (ingilizce 'to be') ne anlama gelir?

Kâne, önüne geldiği fiile "olmak" anlamı katan bir yardımcı fiildir.

5 22 5 7
Arapçada isim cümlesinde (كاَنَ) kâne ile -idi anlamı nasıl elde edilir? (n..

كاَنَ fiili "-idi, oldu" manası verir. İsim cümlesinin başına gelirse كاَنَ'ye eksik (nâkıs) fiil denir.

0 0 10
Arapçada fiilin hikayesi '-idi' nasıl elde edilir? (yardımcı fiil olarak كا..

Arapçada mazi ve muzari fillerin başına كاَنَ yardımcı fiili getirilerek Türkçedeki -yordu, -di, -caktı manaları elde edilir. كاَنَ -idi anlamı verir...

0 2 8
Arapçada emir kipi nasıl yapılır?

Arapça'da üçüncü şahsa (o, ikisi, onlar) verilen emirlere emr-i gaib, ikinci şahsa (sen, ikiniz, siz) verilen emirlere emr-i hazır denir.

0 0 0
Arapçada geçmiş zamanda fiilin 'kesin olumsuz' ve 'bozulabilir olumsuz' hal..

Arapça'da fiilin başına لَمْ eklenerek geçmiş zamanda kesin olumsuz, لَماَّ eklenerek geçmiş zamanda bozulabilir olumsuz fiil elde edilir...

3 16 17 10
Arapçada geçmiş zaman (mazi) fiil nedir?

Mazi fiili, Arapça dil bilgisinde en temel zamandır ve geçmiş zamanı bildirir. Birçok diğer zaman, mazi fiilin kalıbından türetilir.

2 1 0
Arapçada meçhul (pasif edilgen) fiil nasıl yapılır?

Mazi ve muzari zamanda fiili edilgen yapmak için fiilin ilk ve ikinci harfi değişime uğratılır.

0 1 0
Arapçada şimdiki, geniş ve gelecek zamanda (muzari) fiil nasıl olumsuz hale..

Muzari fiilin başına ماَ, لَا, لَنْ takıları getirilerek muzari fiil olumsuzlaştırılır. Muzari fiilde üç çeşit olumsuzluk vardır: şimdiki zamanın olum..

3 5 5
Arapçada gelecek zaman (istikbal) fiil çekimi nasıl yapılır?

Bir fiili gelecek zaman yapmak için muzari fiil hali kullanılır.Muzari halin başına سَ ya da سَوْفَ takısı getirilir. سَ takısı daha yakın bir gelece..

5 7 7
Arapçada geniş zaman (muzari) fiili nasıl oluşturulur?

Arapçadaki temel iki zamandan birisi muzari fiildir. Geniş ve şimdiki zaman anlamı veren fiile muzari fiil denir.

0 0 0
Arapçada geçmiş zamanda fiil nasıl olumsuz hale getirilir?

Bir mazi fiilin başına ماَ olumsuz takısı (harfu nefy) eklenerek geçimiş zamandaki fiil olumsuzlaştırılır.

0 0 10
Arapçada Yemek ve İçmek fiillerinin geçmiş zaman çekimi nasıl yapılır?..

Yemek ve İçmek fiillerinin şahıslara göre geçmiş zaman (mazi) fiil çekimleri.

0 0 0
Arapçada geçmiş zamanda çoğul şahıs fiil çekimi (biz, siz, onlar) nasıl yap..

Arapçada mazi fiil çekimi, üçüncü şahış, o, üzerinden yapılır. Ayrıca erkek/kadın olma durumuna farklı çekim yapılır. Fiilin erkek için üçüncü tekil ..

0 0 0
Arapçada geçmiş zamanda tesniye (iki kişi) fiil çekimi nasıl yapılır?

Arapçada mazi zamanda tesniye (müsenna, ikil) için 3. tekil şahıs çekiminin sonuna bir elif eklenir. İkinci tekil şahıs için تُماَ eklenir...

2 0 0
Arapçada geçmiş zamanda tekil şahıs çekimi nasıl yapılır? (ben,sen,o)..

Arapçada mazi fiil çekimi, üçüncü şahış, o, üzerinden yapılır. Ayrıca erkek/kadın olma durumuna farklı çekim yapılır. Fiilin erkek için üçüncü tekil ..

0 0 0
Arapçada temel fiil zamanları hangileridir?

Arapçada iki temel fiil çekimi vardır. 1- Geçmiş zaman (fiil-i mazi), 2- Geniş/şimdiki/gelecek zaman (fiil-i muzari). Diğer kalıplar bu iki zamandan t..